HELSENORGE

Nordfjord psykiatrisenter

Nordfjord psykiatrisenter (NPS) er det distriktpsykiatriske senteret for deg som bur i Stad, Gloppen, Stryn og Kinn. Vi tilbyr spesialistbehandling innan psykisk helsevern og rus. Vi held til på Nordfjordeid, rett nedanfor Nordfjord sjukehus. Det er fastlegen din eller NAV som kan tilvise deg til behandling her.
Vi har eit ambulant team med akuttfunksjon. Den som treng hjelp, pårørande, eller tilsette i hjelpeapparatet kan ta direkte kontakt med teamet for rask vurdering. Du finn telefonnummeret til ambulant team ved å klikke på lenkja nedanfor.
Senteret er delt inn i tre seksjonar; NPS Døgn, NPS Dag og NPS Rus. Du finn meir informasjon om seksjonane nedanfor.

Fann du det du leita etter?