Nordfjord psykiatrisenter

Hos oss får du tilbod på den nye rusposten. Vi har også seksjonar for døgn- og dagbehandling. Vi legg stor vekt på brukarmedverknad og samhandling med kommunale tenester.

Kontakt

Oppmøtestad

Psykiatrisenteret:
Sjukehusvegen 9, 6770 Nordfjordeid.

Telefon
Psykiatrisenteret 57 86 43 30 - Ambulant team med akuttfunksjon, vakttelefon 41 53 03 70
E-post
Postadresse

Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter, postboks 1000, 6807 Førde.

Nordfjord psykiatrisenter
Besøksadresse
Sjukehusvegen 9(Google maps)
Sjukehusvegen 9, 6770 Nordfjordeid
Telefon
57 86 43 30

Transport til Nordfjord sjukehus / psykiatrisenter og BUP

Buss

Nordfjordeid Rutebilstasjon ligg i Nordfjordeid sentrum og er om lag ein kilometer frå psykiatrisenteret/BUP/sjukehuset.

På nettsidene til Kringom.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Nordfjordeid er det også bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Visittider Nordfjord psykiatrisenter

​Psykiatrisenteret er ope for besøk av pårørande og andre heile dagen. Vi ber likevel om at besøkande ringjer på førehand slik at besøket ikkje kolliderer med andre aktivitetar.

NPS Daghttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-nps/nps-dagNPS Dag
NPS Døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-nps/nps-dognNPS Døgn
NPS Rushttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-nps/nps-rusNPS Rus

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.
​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​