Nordfjord psykiatrisenter

Hos oss får du tilbod på den nye rusposten. Vi har også seksjonar for døgn- og dagbehandling. Vi legg stor vekt på brukarmedverknad og samhandling med kommunale tenester.

Kontakt

Oppmøtestad

Psykiatrisenteret:
Sjukehusvegen 9, 6770 Nordfjordeid.

Poliklinikken:
Sjukehusvegen 26 (Wennevoldhuset).

Telefon
Psykiatrisenteret 57 86 43 30 - Poliklinikken 57 86 43 00 - Ambulant team med akuttfunksjon, vakttelefon 41 53 03 70
E-post
Postadresse

Helse Førde, Nordfjord psykiatrisenter, postboks 1000, 6807 Førde.

Nordfjord psykiatrisenter

Besøksadresse
Sjukehusvegen 9(Google maps)
Sjukehusvegen 9, 6770 Nordfjord
Telefon
57 86 43 30

Praktisk informasjon

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Visittider Nordfjord psykiatrisenter

​Psykiatrisenteret er ope for besøk av pårørande og andre heile dagen. Vi ber likevel om at besøkande ringjer på førehand slik at besøket ikkje kolliderer med andre aktivitetar.

Arrangement

NPS Daghttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-nps/nps-dagNPS Dag
NPS Døgnhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-nps/nps-dognNPS Døgn
NPS Rushttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/nordfjord-psykiatrisenter-nps/nps-rusNPS Rus