HELSENORGE

NPS Dag (poliklinikk og ambulant team)

Vi består av vaksenpsykiatrisk poliklinikk, dagpost og ambulant team. Poliklinikken utgreier og behandlar dei fleste psykiske lidingar. Poliklinikken har ruskonsulent og spesialkonsulent for psykiske lidingar ved psykisk utviklingshemming. Ambulant team tilbyr behandling på Nordfjord psykiatrisenter eller der pasientane elles ønskjer, til dømes heime hos folk. Teamet tilbyr òg akutthjelp ved psykiske kriser.

Fann du det du leita etter?