Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlinger frå A til Å

Pasient og pårørandeopplæring

29.03 onsdag

Temakveldar i Sunnfjord - psykisk helse

Psykiatrisk Klinikk i Helse Førde HF arrangerer i vår fire temakveldar med fokus på psykiske lidingar og psykisk helse. Temakveldane er opne for alle interesserte. Erfarne fagfolk vil halde ein times føredrag kvar gong !

30.03 torsdag

Hjartesjukdom - meistringskurs

Medisinsk poliklinikk ved Nordfjord Sjukehus, Lærings og mestringssenteret i Helse Førde og brukarrepresentant arrangerer i samarbeid meistringskurs for deg med hjartesjukdom eller disponerande tilstandar for hjartesjukdom. Pårørande oppmodast om å delta.

04.04 tysdag

Livsstyrketrening - å meistre livet- og jobben

Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring.

04.04 tysdag

Psykisk helse - meistringstilbod for pårørande til personar med psykisk sjukdom

Psykiatrisk klinikk i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret (LMS) inviterer til meistringskurs for pårørande til personar med psykisk sjukdom.

24.04 måndag

Hjarterehabilitering

Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.

25.04 tysdag

Langvarige smerter - Læring og meistringstilbod

Helse Førde, Lærings- og meistringssenteret avdeling Florø arrangerer meistringstilbod til deg som har hatt muskel- og/eller skjelettsmerter over lengre tid.

02.05 tysdag

Meistringskurs for kreftramma - Nordfjord

Medisinsk poliklinikk ved Nordfjord Sjukehus, Lærings og meistringssenteret i Helse Førde, brukarrepresentant og kreft-koordinator for Nordfjordkommunane arrangerer i samarbeid 2 dagars kurs/ opplæring for deg som har fått en kreftdiagnose.

01.06 torsdag

Sjukleg overvekt - informasjons- og opplæringskurs

Helse Førde arrangerer 1. juni informasjons- og opplæringkurs for pasientar tilvist til spesialisthelsetjenesta for sjukleg overvekt.

08.06 torsdag

Tinnitus trinn 1 - meistringskurs

Helse Førde arrangerer meistringskurs for personar med tinnitus og deira pårørande.

28.08 måndag

Hjarterehabilitering

Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.

28.09 torsdag

Spondylartritt (Bechtrew) - meistringskurs

Revmatologisk avdeling i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret (LMS) og brukarrepresentant arrangerer opplæring for dei som har Spondylartritt (Bechtrew).

23.10 måndag

Hjarterehabilitering

Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.

01.11 onsdag

Osteoporose

Helse Førde arrangerer opplæring for menneske med osteoporose. Målet er å gje informasjon om sjukdomen og behandling samt hjelp til sjølvhjelp og livsstilsendring.

Sjå fleire kommande arrangement ()