Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlinger frå A til Å

Pasient og pårørandeopplæring

22.02 onsdag

Møteplass for pårørande til rusavhengige

Nordfjord psykiatrisenter ved Seksjon Rus i samarbeid med brukar-representant og LMS v/ Lærings og meistringskoordinator v/ Nordfjord sjukehus arrangerer møteplass for deg som er i familie/ er kontaktperson for personar med rusavhengighet.

23.02 torsdag

"De utrolige årene" - foreldregruppe Nordfjord BUP

«De utrolige årene» -foreldregrupper er eit foreldreprogram som skal styrkje foreldre sin kompetanse i å førebyggje og handtere atferdsproblem for barn i alderen 3-12 år.

27.02 måndag

KOLS - meistringskurs i Florø

Helse Førde arrangerer KOLS-skule der målet er at du skal leve best mogleg med KOLS ved å få auka kunnskap og innsikt i eigen sjukdom, bedre meistring av livssituasjon, auka evne til å klare dei daglege aktivitetane og bli motivert til fysisk aktivitet.

28.02 tysdag

Tinnitus trinn 2

Helse Førde arrangerer meistringskurs for personar med tinnitus og deira pårørande.

01.03 onsdag

Osteoporose

Helse Førde arrangerer opplæring for menneske med osteoporose. Målet er å gje informasjon om sjukdomen og behandling samt hjelp til sjølvhjelp og livsstilsendring.

06.03 måndag

Hjarterehabilitering

Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.

07.03 tysdag

Diabetes type 2 - meistringskurs i Førde

Helse Førde, Lærdal sjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta.

07.03 tysdag

Pårørandesamling - psykisk helse

Psykiatrisk klinikk i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret (LMS) inviterer til meistringstilbod for pårørande til personar med psykisk sjukdom.

07.03 tysdag

Psykisk helse - meistringstilbod for pårørande til personar med psykisk sjukdom

Psykiatrisk klinikk i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret (LMS) inviterer til meistringskurs for pårørande til personar med psykisk sjukdom.

09.03 torsdag

Diabetes type 2 - meistringskurs for pasient og pårørande, Lærdal

Helse Førde, Lærdal sjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta.

13.03 måndag

Nyreskulen

Helse Førde arrangerer Nyreskule om kronisk nyresvikt, dialyse og transplantasjon.

16.03 torsdag

Tinnitus trinn 1

Helse Førde arrangerer meistringskurs for personar med tinnitus og deira pårørande.

16.03 torsdag

Sjukleg overvekt - oppfølgingskurs

Helse Førde arrangerer 16. mars gruppesamling for deg som er operert for sjukeleg overvekt.

22.03 onsdag

Diabetes type 2 - meistringskurs for pasient og pårørande, Nordfjord

Medisinsk poliklinikk ved Nordfjord Sjukehus, Lærings og mestringssenteret i Helse Førde og brukarrepresentant arrangerer i samarbeid 3 dagars kurs/ opplæring for deg som har fått diabetes type 2. Pårørande blir oppmoda om å delta.

30.03 torsdag

Hjartesjukdom - meistringskurs

Medisinsk poliklinikk ved Nordfjord Sjukehus, Lærings og mestringssenteret i Helse Førde og brukarrepresentant arrangerer i samarbeid meistringskurs for deg med hjartesjukdom eller disponerande tilstandar for hjartesjukdom. Pårørande oppmodast om å delta.

04.04 tysdag

Livsstyrketrening - å meistre livet- og jobben

Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring.

20.04 torsdag

Høyrselstap og høyreapparat

Helse Førde arrangerer opplæring for pasientar og pårørande om hørselstap og høyreapparat.

24.04 måndag

Hjarterehabilitering

Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.

25.04 tysdag

Langvarige smerter - Læring og meistringstilbod

Helse Førde, Lærings- og meistringssenteret avdeling Florø arrangerer meistringstilbod til deg som har hatt muskel- og/eller skjelettsmerter over lengre tid.

02.05 tysdag

Meistringskurs for kreftramma - Nordfjord

Medisinsk poliklinikk ved Nordfjord Sjukehus, Lærings og meistringssenteret i Helse Førde, brukarrepresentant og kreft-koordinator for Nordfjordkommunane arrangerer i samarbeid 2 dagars kurs/ opplæring for deg som har fått en kreftdiagnose.

28.08 måndag

Hjarterehabilitering

Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.

23.10 måndag

Hjarterehabilitering

Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.

Sjå fleire kommande arrangement ()