Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlinger frå A til Å

Pasient og pårørandeopplæring

09.01 måndag

Hjarterehabilitering

Eit fylkesdekkjande tilbod ved Nordfjord sjukehus.

19.01 torsdag

Sjukleg overvekt - informasjons- og opplæringskurs

Helse Førde arrangerer 19. januar 2017 informasjons- og opplæringkurs for pasientar tilvist til spesialisthelsetjenesta for sjukleg overvekt.

01.02 onsdag

Møteplass for pårørande til rusavhengige

Nordfjord psykiatrisenter ved Seksjon Rus i samarbeid med brukar-representant og LMS v/ Lærings og meistringskoordinator v/ Nordfjord sjukehus arrangerer møteplass for deg som er i familie/ er kontaktperson for personar med rusavhengighet.

01.03 onsdag

Osteoporose

Helse Førde arrangerer opplæring for menneske med osteoporose. Målet er å gje informasjon om sjukdomen og behandling samt hjelp til sjølvhjelp og livsstilsendring.

02.03 torsdag

Diabetes type 2 - meistringskurs for pasient og pårørande, Lærdal

Helse Førde, Lærdal sjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta.

02.03 torsdag

Diabetes type 2 - meistringskurs for pasient og pårørande, Lærdal

Helse Førde, Lærdal sjukehus, i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret og brukarrepresentant arrangerer kurs for diabetes type 2 pasientar. Pårørande kan og delta.

Sjå fleire kommande arrangement ()