HELSENORGE

Psykiatrisk klinikk - Akutt Døgn

Akutt døgn er ein lukka akuttpsykiatrisk sengepost for heile Sogn og Fjordane. Akuttposten har beredskap heile døgnet og gjev akuttpsykiatrisk hjelp til personar over 18 år. Personalet er tverrfagleg samansett.

Fann du det du leita etter?