HELSENORGE

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

​Brukarutvalet i Sogn og Fjordane er eit felles brukarutval for kommunane i fylket og Helse Førde. Utvalet sitt mandat og samansetjing er regulert i eigne retningslinjer som er vedtekne av Koordineringsrådet.

​Ungdomsrådet i Helse Førde​

Fann du det du leita etter?