HELSENORGE

Brukarutvalet sine medlemer

Brukarutvalet har følgjande medlemer:

 • Eiliv K. Berdal (leiar)
  Sogn og Fjordane pensjonistforbund
  Telefon: 412 99 938
  E-post: eiliv-be@online.no
 • Lene Kristin Grønsberg (nestleiar)
  Rusettervernet
  Telefon: 992 73 926
  E-post: lene.groensberg@gmail.com
 • Liv Stenbakk Krognes
  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  Landsforeningen for pårørande innan psykisk helse

  Telefon: 994 93 724
  E-post: livkrognes@yahoo.no
 • Marita Aarvik
  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
  Telefon: 996 27 989
  E-post: marita.aarvik@gmail.com
 • Per Tollefsen
  Samarbeidsforum for funksjonshemmas organisasjonar
  Norsk forbund for utviklingshemma
  Telefon: 915 61 706
  E-post: tollefsenper5@gmail.com
 • Synnøve Solhaugen Engen
  Kommunenes Sentralforbund - helse og omsorgsutvalget
  Telefon: 917 08 261
  E-post: synnove.engen@enivest.net
 • Frida Galaasen
  Samarbeidsforum for funksjonshemmas organisasjonar
  Norsk forbund for utviklingshemma/Norges Handikapforbund
  Telefon: 950 70 085
  E-post: frida.galaasen@gmail.com

Varamedlemer​

 

   

Fann du det du leita etter?