Presentasjonar i utvalsmøter

​ Presentasjonar frå 2019:


Presentasjonar frå tidlegare år

2018-04 Nybygg PHV.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-04 Nybygg PHV.pdf2018-04 Nybygg PHV.pdf
2018-04 Innhald i stillinga samhandlingskoord.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-04 Innhald i stillinga samhandlingskoord.pdf2018-04 Innhald i stillinga samhandlingskoord.pdf
2018-04 Info om prosjekt prehospitale tenester.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-04 Info om prosjekt prehospitale tenester.pdf2018-04 Info om prosjekt prehospitale tenester.pdf
2018-04 Handlingsplan 2018 USHT Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-04 Handlingsplan 2018 USHT Sogn og Fjordane.pdf2018-04 Handlingsplan 2018 USHT Sogn og Fjordane.pdf
2018-04 Alle møter.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-04 Alle møter.pdf2018-04 Alle møter.pdf
2018-02 Presentasjon - revisjon utviklingsplan i brukarutvalet.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-02 Presentasjon - revisjon utviklingsplan i brukarutvalet.pdf2018-02 Presentasjon - revisjon utviklingsplan i brukarutvalet.pdf
2018-02 Presentasjon - Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-02 Presentasjon - Nye Førde sjukehus.pdf2018-02 Presentasjon - Nye Førde sjukehus.pdf
2018-02 Presentasjon - Brukarutvalet økonomi.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-02 Presentasjon - Brukarutvalet økonomi.pdf2018-02 Presentasjon - Brukarutvalet økonomi.pdf
2018-02 Presentasjon - Anne Marte Sølsnes.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-02 Presentasjon - Anne Marte Sølsnes.pdf2018-02 Presentasjon - Anne Marte Sølsnes.pdf
2017-06 Presentasjon - ØHD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-06 Presentasjon - ØHD.pdf2017-06 Presentasjon - ØHD.pdf
2017-06 Presentasjon - pasient og brukerrettar.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-06 Presentasjon - pasient og brukerrettar.pdf2017-06 Presentasjon - pasient og brukerrettar.pdf
2017-06 Presentasjon - USHT-Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-06 Presentasjon - USHT-Sogn og Fjordane.pdf2017-06 Presentasjon - USHT-Sogn og Fjordane.pdf
2017-06 Presentasjon - Rapportering frå verksemda - juni 2017.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-06 Presentasjon - Rapportering frå verksemda - juni 2017.pdf2017-06 Presentasjon - Rapportering frå verksemda - juni 2017.pdf
2017-04 presentasjon Førde kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-04 presentasjon Førde kommune.pdf2017-04 presentasjon Førde kommune.pdf
2017-04 Samhandling Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-04 Samhandling Sogn og Fjordane.pdf2017-04 Samhandling Sogn og Fjordane.pdf
2017-04 Rapportering mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-04 Rapportering mars 2017.pdf2017-04 Rapportering mars 2017.pdf


 

 

Fann du det du leita etter?