Presentasjonar i utvalsmøter

Presentasjonar frå inneverande år:Presentasjonar frå 2020


Presentasjonar frå 2019


Presentasjonar frå tidlegare år

 

2018-04 Nybygg PHV.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-04 Nybygg PHV.pdf2018-04 Nybygg PHV.pdfpdf895348
2018-04 Innhald i stillinga samhandlingskoord.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-04 Innhald i stillinga samhandlingskoord.pdf2018-04 Innhald i stillinga samhandlingskoord.pdfpdf412509
2018-04 Info om prosjekt prehospitale tenester.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-04 Info om prosjekt prehospitale tenester.pdf2018-04 Info om prosjekt prehospitale tenester.pdfpdf1409119
2018-04 Handlingsplan 2018 USHT Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-04 Handlingsplan 2018 USHT Sogn og Fjordane.pdf2018-04 Handlingsplan 2018 USHT Sogn og Fjordane.pdfpdf259356
2018-04 Alle møter.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-04 Alle møter.pdf2018-04 Alle møter.pdfpdf3533158
2018-02 Presentasjon - revisjon utviklingsplan i brukarutvalet.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-02 Presentasjon - revisjon utviklingsplan i brukarutvalet.pdf2018-02 Presentasjon - revisjon utviklingsplan i brukarutvalet.pdfpdf420633
2018-02 Presentasjon - Nye Førde sjukehus.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-02 Presentasjon - Nye Førde sjukehus.pdf2018-02 Presentasjon - Nye Førde sjukehus.pdfpdf930652
2018-02 Presentasjon - Brukarutvalet økonomi.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-02 Presentasjon - Brukarutvalet økonomi.pdf2018-02 Presentasjon - Brukarutvalet økonomi.pdfpdf281071
2018-02 Presentasjon - Anne Marte Sølsnes.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2018-02 Presentasjon - Anne Marte Sølsnes.pdf2018-02 Presentasjon - Anne Marte Sølsnes.pdfpdf731041
2017-06 Presentasjon - ØHD.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-06 Presentasjon - ØHD.pdf2017-06 Presentasjon - ØHD.pdfpdf124814
2017-06 Presentasjon - pasient og brukerrettar.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-06 Presentasjon - pasient og brukerrettar.pdf2017-06 Presentasjon - pasient og brukerrettar.pdfpdf1600035
2017-06 Presentasjon - USHT-Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-06 Presentasjon - USHT-Sogn og Fjordane.pdf2017-06 Presentasjon - USHT-Sogn og Fjordane.pdfpdf1208790
2017-06 Presentasjon - Rapportering frå verksemda - juni 2017.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-06 Presentasjon - Rapportering frå verksemda - juni 2017.pdf2017-06 Presentasjon - Rapportering frå verksemda - juni 2017.pdfpdf748946
2017-04 presentasjon Førde kommune.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-04 presentasjon Førde kommune.pdf2017-04 presentasjon Førde kommune.pdfpdf289303
2017-04 Samhandling Sogn og Fjordane.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-04 Samhandling Sogn og Fjordane.pdf2017-04 Samhandling Sogn og Fjordane.pdfpdf124041
2017-04 Rapportering mars 2017.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Documents/2017-04 Rapportering mars 2017.pdf2017-04 Rapportering mars 2017.pdfpdf932319 

 

 

Fann du det du leita etter?