HELSENORGE
prøverørsglas med ulike fargar på lokka

Laboratorieinformasjon

Informasjon om laboratorieanalysar kan du finne på:
labanalyse.helse-forde.no


 

Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)

Informasjon til pasientar

Opningstider for blodprøvetaking

Laboratoria har poliklinikkar for blodprøvetaking, først og fremst for pasientar som er innlagde eller får poliklinisk behandling ved sjukehuset.
Pasientar som er tilvist frå primærhelsetenesta (f.eks fastlege) må ha med papirrekvisisjon dersom denne ikkje er sendt laboratoriet elektronisk.

Du treng ikkje bestille time for blodprøvetaking, og du betalar heller ikkje eigendel. 

 
Opningstider for prøvetaking ved laboratoria:
Førde Sentralsjukehus: mandag til fredag kl 08 - 15:30
Lærdal Sjukehus og Nordfjord Sjukehus: mandag til fredag kl 08 - 15:00

 
Ofte stilte spørsmål ved Blodprøvetaking 

 
Informasjon om Urinprøvar

Informasjon til samarbeidspartnarar (helsepersonell)

Rekvirering


Prøvetaking og prøvebehandling

UrinprøverRutinar for svarrapporteringForbetringsforslag eller klager

Fagleg rettleiing/Tolking av prøvesvar


BlodbankProsjektsamarbeid


Nyttige lenker

Nasjonal brukarhandbok
Analyseoversikten (Haukeland)
Noklus
Transfusjonshandboka

Kontaktinformasjon

Laboratorium Medisinsk Biokjemi og Blodbank 

E-post
Postadresse
Helse Førde, LMBB, postboks 1000, 6807 Førde. 


 

Besøksadresser

Førde Sentralsjukehus: Svanehaugvegen 2, 6812 Førde  Tlf: 57 83 90 00 

Lærdal Sjukehus: Sjukhusvegen 9, 6887 Lærdal  Tlf: 57 64 00 00

Nordfjord Sjukehus: Sjukehusvegen 14, 6770 Nordfjord  Tlf: 57 86 40 00

 

 

Mikrobiologi

Generell informasjon

Avdelinga vår gir mikrobiologisk service til alle deler av helsetenesta i Sogn og Fjordane-området. Dette omfattar diagnostikk og rådgjeving ved infeksjonssjukdomar og undervisning av helsepersonell.

Meir om avdelinga

Opningstider mikrobiologi

Måndag-fredag 08.00 - 15.00
Laurdag 08.00 - 14.00
Søndag stengt.

Dersom mikrobiologisk undersøking vert vurdert som nødvendig utanom opningstida, kan vakthavande lege forsøke å kontakte avdelingssjef Bent-Are Hansen, tlf. 957 48 801. Lege har ikkje vakt utanom opningstidene.


Kontaktinformasjon

Telefon
57 83 93 47 - telefaks 57 83 90 91
Måndag - fredag 08.00-15.00. Laurdag 08.00-14.00
E-post
Postadresse
Helse Førde, Mikrobiologisk avdeling, postboks 1000, 6807 Førde.

 

 
  
Patologi

Generell informasjon

Opningstid

Mandag til fredag: kl 08.30 til 15.00

 

Leveringstider

PrøvematerialeLeveringstid
Histologi rutinebiopsiar15:30
Cito histologi14:30
Cytologi14:30
Frysesnitt 13:30  (meldast på nr 859 397 før prøvetaking)

Kontaktinformasjon

Telefon

57 83 95 90

Telefaks: 57 83 15 99

E-post

post@helse-forde.no

Postadresse

Helse Førde, avdeling for patologi, postboks 1000, 6807 Førde

Besøksadresse

Førde sentralsjukehus, 2. etasje

Dokument


 

 
 


 


 

Fann du det du leita etter?