HELSENORGE

Kvinneklinikken

Kvinneklinikken i Helse Førde er ei kombinert avdeling som inneheld føde, barsel og gynekologi. Føde, barsel og gynekologisk sengepost ligg i 5. etasje ved Førde sentralsjukehus, på same plan som Barneavdelinga. Fødepoliklinikk, ammepoliklinikk, samtalepoliklinikk, og gynekologisk poliklinikk finn du i 6. etasje. Helse Førde tilbyr barselopphald ved våre "God Start" einingar ved Lærdal- og Nordfjord sjukehus.

 

Fann du det du leita etter?