Kvinneklinikken

Kvinneklinikken i Helse Førde er ei kombinert avdeling som inneheld føde, barsel og gynekologi. Førde, barsel og gynekologisk sengepost ligg i 5. etasje ved Førde sentralsjukehus, på same plan som Barneavdelinga. Fødepoliklinikk, ammepoliklinikk og gynekologisk poliklinikk finn du i 6. etasje. Helse Førde tilbyr barselopphald ved våre "God Start" einingar ved Lærdal- og Nordfjord sjukehus.

 

 
Mor-barn-venleg sjukehus, praktisk informasjon og visittider

Kvinneklinikken

Årleg har vi mellom 900 og 950 fødslar. Vi har og eit breidt tilbod innan utgreiing og behandling av kvinnesjukdomar generelt. Kvinneklinikken er eit godkjend Mor-barn-venleg sjukehus.

Les meir om mor-barn-venleg sjukehus

Avdelinga er døgnbemanna av barnepleiar, sjukepleiar, jordmødre og gynekologar/fødelegar. Barnelege og anestesipersonell er og tilknytt avdelinga heile døgnet ved behov. På grunn av at Kvinneklinikken er ei kombinert og felles avdeling med både gynekologi og føde/barsel, vi du som pasient her møte kvinner i alle aldrar og situasjonar.

Praktisk informasjon

Besøkstider

Føde- og barselavdeling:
Far/partner og søsken til barnet kan kome når dei ønskjer utanom kviletida klokka 13.00-15.00. Andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Gynekologisk sengepost:
Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med personalet på vaktrommet i 5. etasje (gå inn til fødeavdeling).


 

polsk flagg
 Informacje w jezyku polskim

Kontakt

Oppmøtestad

Føde- og barselavdeling:
All kontakt på dagtid til sekretær i ekspedisjon i 5. etasje, anten direkte ved oppmøte i luke eller ved telefonkontakt 578 39 233. Kontakt etter klokka 15.00 til tlf: 578 39 233/578 39 132, då går telefon direkte inn på felles vaktrom for gynekologi, føde og barsel. Ved oppmøte i avdelinga etter klokka 15.00, ta direkte kontakt med personell på vaktrom i 5. etasje (gå inn dør til fødeavdeling, første dør til høgre). 

Gynekologisk sengepost:
All kontakt på dagtid til sekretær i ekspedisjon i 5. etasje, anten ved direkte oppmøte i luke eller ved telefonkontakt 578 39 233. Kontakt etter klokka15.00 til tlf: 578 39 233/578 39 132, då går telefon direkte inn på felles vaktrom for gynekologi, føde og barsel. Dersom du som pasient har fått time til konsultasjon føl du instruksen på innkallinga i høve oppmøtestad.

Føde poliklinikk:
All kontakt via telefon i høve ultralyd. Du kan du ringe på dagtid måndag til fredag frå klokka 08.00 til klokka 15.00, på tlf: 578 39 233. Har du time på fødepoliklinikk kontaktar du ekspedisjonen i 6. etasje (innerst i gangen på gynekologisk poliklinikk).

Gynekologisk poliklinikk:
All kontakt på dagtid til sekretær i ekspedisjon i 6. etasje frå mandag - fredag frå kl.08.00 - 15.00 (innerst i gangen på gynekologisk poliklinikk). Telefon: 57839239/ 57839241

Amme poliklinikk - tysdagar:
Har du ønskje om time på ammepoliklinikk, ring sekretær på dagtid måndag til fredag klokka 08.00 - 15.00, telefon: 578 39 233. Tilvising er ikkje naudsynt. Oppmøtestad til ammepoliklinikk er på venterom i 6. etasje (innerst i gangen på gynekologisk poliklinikk).

Telefon
57839233
E-post
Postadresse
Helse Førde, Kvinneklinikken, postboks 1000, 6807 Førde.
Førde sentralsjukehus
Besøksadresse
Svanehaugvegen 2(Google maps)
Svanehaugvegen 2, 6812 Førde
Telefon
57839000
Telefontider og resepsjonen er bemanna heile døgnet.
E-post

Transport til Førde sentralsjukehus

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til Kringom.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Praktisk informasjon

Apotek

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

Bank

​Du finn banktenester i 1. etasje.

Sparebanken Sogn og Fjordane har terminal for kontantuttak og terminal for å nytte nettbank.

Blomar

​Du finn eige utsal av blomar. Det er Astri Blomster som sel blomar til pasientar og pårørande, og elles til besøkjande ved sjukehuset.

NB:
Det er ikkje høve til å ta med potteplantar, avskorne blomar og tørka blomar i postoperative overvakingseiningar, intensivavdelingar og fødestover.

Eigendel på sjukehus og poliklinikk

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Kiosk

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Mattilbod i Helse Førde

​Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. I Førde finn du også ein pasientkafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid fram til klokka 19.00 frå måndag til fredag. I denne kafèen kan du no også kjøpe varm mat.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle dagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og beburar.

Mobiltelefon

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Parkering FSS

​Det er sett av 99 parkeringsplassar som er eksklusive for pasientar og pårørande (sjå raudt område på kartet). All parkering ved alle Helse Førde sine institusjonar er gratis, men det blir gitt parkeringsbot ved feilparkering. Ein må følge skiltinga rundt Førde sentralsjukehus.

trafikkplan_fss_900_ny2.jpg

På to parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus er det automat for parkeringsbillett. Eller pasientar kan nytte parkeringsbeviset som er tilsendt ved innkalling.

Pårørande kan nytte automaten til å ta kontakt med resepsjonen inne på sjukehuset. Pårørande må då gi beskjed om kven de skal besøke på sjukehuset for så å få ein billett frå automaten.

Blodgjevarar har eigne parkeringsplassar og må nytte eige parkeringsbevis som blodgjevarar får.

Pasienthotell

​I 7. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthote.

Pasienthotellet har 21 senger. Dei er fordelt på sju enkle rom og sju doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

Trådlaust nett - internett

​​Alle somatiske sengepostar i Helse Førde har trådlaust gjestenettverk. Dette er gratis for pasientar, pårørande og besøkande.

​Du kan ta med bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett og nytte vårt gjestenett uten kostnad.

Passord på SMS

Du som ønskjer å nytte internett blir beden om å legge inn mobilnummeret ditt. Du treng ikkje gje opp andre opplysningar enn det. Brukarnamn og passord får du tilsendt som ei tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar før du treng å be om nytt passord på innloggingssida.

Årsaka til innlogging er krav til tryggleik i sjukehusnettverket og er same type løysing som du finn på flyplassar og hotell.

Ta kontakt med resepsjonen eller avdelinga for meir informasjon.

Visittider Førde sentralsjukehus

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller annan nær omsorgsperson samt søsken til barnet kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.

Abort - Spontan abort og missed abortionhttps://helse-forde.no/behandlinger/abort-spontan-abort-og-missed-abortionAbort - Spontan abort og missed abortionAAbort - spontan og missed abortionAbort - spontan og missed abortionAbort - spontan og missed abortionAbort - spontan og missed abortionEMPTY
Abort, kirurgiskhttps://helse-forde.no/behandlinger/abort-kirurgiskAbort, kirurgiskAAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskEMPTY
Abort, medikamentell heimeaborthttps://helse-forde.no/behandlinger/abort-medikamentell-heimeabortAbort, medikamentell heimeabortAAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortEMPTY
Abort, medikamentell på sjukehushttps://helse-forde.no/behandlinger/abort-medikamentell-pa-sjukehusAbort, medikamentell på sjukehusAAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetAbort - medikamentell på sykehusetEMPTY
Abort, planlagthttps://helse-forde.no/behandlinger/abort-planlagtAbort, planlagtAAbortAbortAbortAbortEMPTY
Amminghttps://helse-forde.no/behandlinger/ammingAmmingAAmmingAmmingAmmingAmmingEMPTY
Band på livmorhalsen (Cerclage)https://helse-forde.no/behandlinger/band-pa-livmorhalsen-cerclageBand på livmorhalsen (Cerclage)BGraviditet - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Graviditet - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Graviditet - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Graviditet - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)EMPTY
Bløding seint i svangerskapethttps://helse-forde.no/behandlinger/bloding-seint-i-svangerskapetBløding seint i svangerskapetBGraviditet - Blødning sent i svangerskapetGraviditet - Blødning sent i svangerskapetGraviditet - Blødning sent i svangerskapetGraviditet - Blødning sent i svangerskapetEMPTY
Diabetes og svangerskaphttps://helse-forde.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskapDiabetes og svangerskapDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapEMPTY
Dødfødselhttps://helse-forde.no/behandlinger/dodfodselDødfødselDDødfødselDødfødselDødfødselDødfødselEMPTY
Fjerning av cyste på eggstokkhttps://helse-forde.no/behandlinger/fjerning-av-cyste-pa-eggstokkFjerning av cyste på eggstokkFFjerning av cyste på eggstokkerFjerning av cyste på eggstokkerFjerning av cyste på eggstokkerFjerning av cyste på eggstokkerEMPTY
Fjerning av livmor, ikkje-krefthttps://helse-forde.no/behandlinger/fjerning-av-livmor-ikkje-kreftFjerning av livmor, ikkje-kreftFHysterektomi - fjerning av livmor - ikke kreftHysterektomi - fjerning av livmor - ikke kreftHysterektomi - fjerning av livmor - ikke kreftHysterektomi - fjerning av livmor - ikke kreftEMPTY
Framfall av skjede/livmorhttps://helse-forde.no/behandlinger/framfall-av-skjedelivmorFramfall av skjede/livmorFFramfall av livmorFramfall av livmorFramfall av livmorFramfall av livmorEMPTY
Fødsel - tvillingar/fleirlingarhttps://helse-forde.no/behandlinger/fodsel-tvillingarfleirlingarFødsel - tvillingar/fleirlingarFFødsel, tvillinger/flerlingerFødsel, tvillinger/flerlingerFødsel, tvillinger /flerlingerFødsel, tvillinger/flerlingerEMPTY
Fødsel i seteleiehttps://helse-forde.no/behandlinger/fodsel-i-seteleieFødsel i seteleieFFødsel i seteleieFødsel i seteleieFødsel i seteleieFødsel i seteleieEMPTY
Fødsel og barselhttps://helse-forde.no/behandlinger/fodsel-og-barselFødsel og barselFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselEMPTY
Fødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemusikelhttps://helse-forde.no/behandlinger/fodselsrifter-med-skade-pa-endetarmen-sin-lukkemusikelFødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemusikelFFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelEMPTY
Førebygging av føderifterhttps://helse-forde.no/behandlinger/forebygging-av-foderifterFørebygging av føderifterFGraviditet - Forebygging av fødselsrifterGraviditet - Forebygging av fødselsrifterGraviditet - Forebygging av fødselsrifterGraviditet - Forebygging av fødselsrifterEMPTY
Glukosebelastingstesthttps://helse-forde.no/behandlinger/glukosebelastingstestGlukosebelastingstestGGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestEMPTY
Graviditet - Blodpropp før eller i svangerskapethttps://helse-forde.no/behandlinger/graviditet-blodpropp-for-eller-i-svangerskapetGraviditet - Blodpropp før eller i svangerskapetGGraviditet - Blodpropp før eller i svangerskapetGraviditet - Blodpropp før eller i svangerskapetGraviditet - Blodpropp før eller i svangerskapetGraviditet - Blodpropp før eller i svangerskapetEMPTY
Graviditet - Bløding seint i svangerskapethttps://helse-forde.no/behandlinger/graviditet-bloding-seint-i-svangerskapetGraviditet - Bløding seint i svangerskapetGGraviditet - Blødning sent i svangerskapetGraviditet - Blødning sent i svangerskapetGraviditet - Blødning sent i svangerskapetGraviditet - Blødning sent i svangerskapetEMPTY
Graviditet - forstervassprøvehttps://helse-forde.no/behandlinger/graviditet-forstervassproveGraviditet - forstervassprøveGGraviditet - FostervannsprøveGraviditet - FostervannsprøveGraviditet - FostervannsprøveGraviditet - FostervannsprøveEMPTY
Graviditet - fosterdiagnostikkhttps://helse-forde.no/behandlinger/graviditet-fosterdiagnostikkGraviditet - fosterdiagnostikkGGraviditet - FosterdiagnostikkGraviditet - FosterdiagnostikkGraviditet - FosterdiagnostikkGraviditet - FosterdiagnostikkEMPTY
Graviditet - Lite liv i svangerskapethttps://helse-forde.no/behandlinger/graviditet-lite-liv-i-svangerskapetGraviditet - Lite liv i svangerskapetGGraviditet - Lite liv i svangerskapetGraviditet - Lite liv i svangerskapetGraviditet - Lite liv i svangerskapetGraviditet - Lite liv i svangerskapetEMPTY
Graviditet - morkakeprøvehttps://helse-forde.no/behandlinger/graviditet-morkakeproveGraviditet - morkakeprøveGGraviditet - MorkakeprøveGraviditet - MorkakeprøveGraviditet - MorkakeprøveGraviditet - MorkakeprøveEMPTY
Graviditet - overvekthttps://helse-forde.no/behandlinger/graviditet-overvektGraviditet - overvektGGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektGraviditet - OvervektEMPTY
Graviditet - svangerskapsforgiftinghttps://helse-forde.no/behandlinger/graviditet-svangerskapsforgiftingGraviditet - svangerskapsforgiftingGGraviditet - SvangerskapsforgiftningGraviditet - SvangerskapsforgiftningGraviditet - SvangerskapsforgiftningGraviditet - SvangerskapsforgiftningEMPTY
Graviditet - svangerskapskløehttps://helse-forde.no/behandlinger/graviditet-svangerskapskloeGraviditet - svangerskapskløeGGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeGraviditet - SvangerskapskløeEMPTY
Graviditet - Tidleg ultralyd med nakketranslusensmålinghttps://helse-forde.no/behandlinger/graviditet-tidleg-ultralyd-med-nakketranslusensmalingGraviditet - Tidleg ultralyd med nakketranslusensmålingGGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingEMPTY
Graviditet - tilvekstkontrollhttps://helse-forde.no/behandlinger/graviditet-tilvekstkontrollGraviditet - tilvekstkontrollGGraviditet - TilvekstkontrollGraviditet - TilvekstkontrollGraviditet - TilvekstkontrollGraviditet - TilvekstkontrollEMPTY
Graviditet - ultralyd rutineundersøkinghttps://helse-forde.no/behandlinger/graviditet-ultralyd-rutineundersokingGraviditet - ultralyd rutineundersøkingGGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelseGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelseGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelseGraviditet - Ultralyd, rutineundersøkelseEMPTY
Graviditet - vassfødselhttps://helse-forde.no/behandlinger/graviditet-vassfodselGraviditet - vassfødselGFødsel og barsel - vannfødselFødsel og barsel - vannfødselFødsel og barsel - vannfødselFødsel og barsel - vannfødselEMPTY
Graviditet og svangerskaphttps://helse-forde.no/behandlinger/graviditet-og-svangerskapGraviditet og svangerskapGGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapGraviditet og svangerskapEMPTY
Gynekologisk undersøkinghttps://helse-forde.no/behandlinger/gynekologisk-undersokingGynekologisk undersøkingGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelseEMPTY
Gynekologisk undersøking i narkosehttps://helse-forde.no/behandlinger/gynekologisk-undersoking-i-narkoseGynekologisk undersøking i narkoseGGynekologisk undersøkelse i narkoseGynekologisk undersøkelse i narkoseGynekologisk undersøkelse i narkoseGynekologisk undersøkelse i narkoseEMPTY
Gynekologiske fistlarhttps://helse-forde.no/behandlinger/gynekologiske-fistlarGynekologiske fistlarGGynekologiske fistlerGynekologiske fistlerGynekologiske fistlerGynekologiske fistlerEMPTY
Hørselsscreening hos nyfødde (OAE)https://helse-forde.no/behandlinger/horselsscreening-hos-nyfodde-oaeHørselsscreening hos nyfødde (OAE)HHørselscreening hos nyfødte (OAE)Hørselscreening hos nyfødte (OAE)Høyrselscreening hos nyfødde (OAE)Hørselscreening hos nyfødte (OAE)EMPTY
Igangsetting av fødselhttps://helse-forde.no/behandlinger/igangsetting-av-fodselIgangsetting av fødselIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselEMPTY
Keisarsnitthttps://helse-forde.no/behandlinger/keisarsnittKeisarsnittKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnittEMPTY
Laparoskopihttps://helse-forde.no/behandlinger/laparoskopiLaparoskopiLLaparoskopi (kikkhullskirurgi)Laparoskopi (kikkhullskirurgi)Laparoskopi (kikkhullskirurgi)Laparoskopi (kikkhullskirurgi)EMPTY
Lysbehandling av gulsott hos nyføddehttps://helse-forde.no/behandlinger/lysbehandling-av-gulsott-hos-nyfoddeLysbehandling av gulsott hos nyføddeLGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandlingGulsott hos nyfødte - lysbehandlingEMPTY
Menstruasjonsblødningarhttps://helse-forde.no/behandlinger/menstruasjonsblodningarMenstruasjonsblødningarMMenstruasjonsblødningerMenstruasjonsblødningerMenstruasjonsblødningerMenstruasjonsblødningerEMPTY
Muskelknutar på livmorahttps://helse-forde.no/behandlinger/muskelknutar-pa-livmoraMuskelknutar på livmoraMMuskelknuter i livmorenMuskelknuter i livmorenMuskelknuter i livmorenMuskelknuter i livmorenEMPTY
Nyføddscreening - blodprøvehttps://helse-forde.no/behandlinger/nyfoddscreening-blodproveNyføddscreening - blodprøveNNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveEMPTY
Operasjon ved anstrengelseslekkasjehttps://helse-forde.no/behandlinger/operasjon-ved-anstrengelseslekkasjeOperasjon ved anstrengelseslekkasjeOUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeUrinlekkasje - operasjon ved anstrengelseslekkasjeEMPTY
Overvaking av barn i mors magehttps://helse-forde.no/behandlinger/overvaking-av-barn-i-mors-mageOvervaking av barn i mors mageOGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageGraviditet - Overvåkning av barn i mors mageEMPTY
Reduksjon av livmorslimhinnahttps://helse-forde.no/behandlinger/reduksjon-av-livmorslimhinnaReduksjon av livmorslimhinnaRReduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)EMPTY
Sterilisering av kvinnerhttps://helse-forde.no/behandlinger/sterilisering-av-kvinnerSterilisering av kvinnerSSterilisering kvinnerSterilisering kvinnerSterilisering kvinnerSterilisering kvinnerEMPTY
Svangerskapskvalmehttps://helse-forde.no/behandlinger/svangerskapskvalmeSvangerskapskvalmeSGraviditet - SvangerskapskvalmeGraviditet - SvangerskapskvalmeGraviditet - SvangerskapskvalmeGraviditet - SvangerskapskvalmeEMPTY
Vaginal ultralydhttps://helse-forde.no/behandlinger/vaginal-ultralydVaginal ultralydVUltralydundersøkelse - vaginalUltralydundersøkelse - vaginalUltralydundersøkelse - vaginalUltralydundersøkelse - vaginalEMPTY
Vaksinering av RhD-negative gravide som ber eit RhD-positivt barnhttps://helse-forde.no/behandlinger/vaksinering-av-rhd-negative-gravide-som-ber-eit-rhd-positivt-barnVaksinering av RhD-negative gravide som ber eit RhD-positivt barnVVaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.EMPTY

Fødepoliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken/fodepoliklinikkFødepoliklinikk
God Start - Lærdal sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken/god-start-lerdal-sjukehusGod Start - Lærdal sjukehus
God Start - Nordfjord sjukehushttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken/god-start-nordfjord-sjukehusGod Start - Nordfjord sjukehus
Gynekologisk seksjonhttps://helse-forde.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/kvinneklinikken/gynekologisk-seksjonGynekologisk seksjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.