Ambulansetenesta

Vår oppgåve er å sikre at du får eit akuttmedisinsk beredskaptilbod. Beredskapen er fordelt på ambulansestasjonar, der vi har døgn- og dagambulansar. Vi har også avtale med ambulansebåtar langs kysten av fylket.

Les meir om Ambulansetenesta

Ambulansetenesta

Leiinga har base i Førde, med områdeleiarar fordelt rundt om i fylket.

Det er viktig med dyktige medarbeidarar. Difor har vi eigen undervisningsstab. Mellom anna driv vi eigen ambulanseskule som gjev personell opplæring i tråd med retningslinjer. Utdanninga er ei minimumsutdanning for å stette kompetansekrav akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus.

Undervisningstaben tek også på seg ulike kurs for private verksemder og organisasjonar og tilpassar desse etter behov.

Vil du bli lærling i ambulansetenesta?

Kontakt

Oppmøtestad
Vi held til i nybygget for AMK og helkopterbasen ved Førde sentralsjukehus. Vi har ambulansestasjonar fordelt rundt i fylket.
E-post
Postadresse
Helse Førde, ambulansetenesta, postboks 1000, 6807 Førde.

Førde sentralsjukehus

Besøksadresse
Svanehaugvegen 2(Google maps)
Svanehaugvegen 2, 6812 Førde
Telefon
57839000
E-post