HELSENORGE

Ambulansetenesta

Ambulansetenesta skal sikre tilbodet om akuttmedisinsk beredskap i Helse Førde. Tenesta har ansvar for  ambulansedrift i Sogn og Fjordane (unnateke Gulen der ambulansen ligg under Helse Bergen). Ambulansetenesta vår er fordelt på 20 stasjonar med 21 døgn- og 7 dagambulansar i dagleg beredskap. Langs kysten er det ambulansebåtar som yter tenester for Helse Førde.
Administrasjonen ligg i Førde, samlokalisert med AMK Førde og luftambulansen.

Fann du det du leita etter?