HELSENORGE

Resultat frå lokale brukarundersøkingar

2021

 • Blodbanken (Blodgjevarar i Florø, Førde, Eid og Lærdal) - 11. mars - 6. april
 • Avd. for nevro./revma./rehab. (hjerneslag) - mai - september
 • Observasjonsposten - 6. september - 31. oktober
 • Førde barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP),  pasientar - 28. oktober 2021 - 26. januar 2022
 • Førde BUP, pårørande - 28. oktober 2021 - 26. januar 2022
 • Nordfjord BUP, pasientar
 • Nordfjord BUP, pårørande
 • Sogndal BUP, pasientar
 • Sogndal BUP, pårørande​

  Kontinuerl
  ege spørjeundersøkingar: 
 • Pust deg bedre-appen
 • Erfaringar frå innringarar til psykiatriske poliklinikkar​

  Ingen regional brukarundersøking dette året.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Fann du det du leita etter?