Resultat frå lokale brukarundersøkingar

2018

  • Somatiske sengepostar, vaksne (Medisinsk, Kirurgisk, Kreft, Ortopedisk, Nevro/revma/rehab.) - resultat ikkje klart
  • Vaksenpsykiatriske poliklinikkar (Regional) - resultat ikkje klart
  • Vaksenpsykiatriske døgnpostar (Regional) - ikkje ferdig enno

2017

2016

2015

2014

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.