HELSENORGE

Samhandling i Sogn og Fjordane

Helse Førde samarbeider med brukarorganisasjonane, kommunane i Sogn og Fjordane og ei rekke andre etatar og aktørar. Målet er mellom anna meir heilskaplege og koordinerte tenester til brukarane av helse- og omsorgstenester i fylket.

Fann du det du leita etter?