HELSENORGE

Psykiatrisk klinikk - Rus døgn

Vi held til på Tronvik og tilbyr tverrfagleg spesialisert døgnbehandling (TSB) til menneske med rusproblem. Vi er ein døgnpost med 15 plassar.

Fann du det du leita etter?