Mikrobiologisk avdeling

Avdelinga vår gir mikrobiologisk service til alle deler av helsetenesta i Sogn og Fjordane. Dette omfattar diagnostikk og rådgjeving ved infeksjonssjukdomar og undervisning av helsepersonell.

Les meir om Mikrobiologisk avdeling

Mikrobiologisk avdeling

Opningstider

Mikrobiologisk avdeling er akkreditert av Norsk Akkreditering

akkreditering_mikrobiologisk_avdeling.jpgMikrobiologisk avdeling vart akkreditert 14. oktober 2016 etter NS-EN ISO 15189:Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST 301.

Akkreditering inneber at avdelinga sine produkt og tenestar må oppfylle definerte krav til kvalitet og det må vere eit system for å overvake og dokumentere at krava vert tilfredsstilt.

Standarden er spesielt tilpassa medisinske laboratorium og omfattar heile prøveprosessen frå rekvirering, prøvetaking, prøvhandtering, analysering til svarrapportering, rådgjeving og tolking. Det vert også sett spesifikke krav til intern kvalitetskontroll og deltaking i ekstern kvalitetsvurdering.

Omfang av akkrediteringa finn du her.

Kontaktinformasjon

Telefon
57 83 93 47 - telefaks 57 83 90 91
Måndag - fredag 08.00-15.00. Laurdag 08.00-14.00
E-post
Postadresse
Helse Førde, Mikrobiologisk avdeling, postboks 1000, 6807 Førde.
Førde sentralsjukehus
Besøksadresse
Svanehaugvegen 2(Kart)
Svanehaugvegen 2, 6812 Førde
Telefon
57 83 90 00
Telefontider og resepsjonen er bemanna heile døgnet.
E-post

Transport til Førde sentralsjukehus

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til Kringom.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Fann du det du leita etter?