Mikrobiologisk avdeling

Avdelinga vår gir mikrobiologisk service til alle deler av helsetenesta i Sogn og Fjordane. Dette omfattar diagnostikk og rådgjeving ved infeksjonssjukdomar og undervisning av helsepersonell.

Les meir om Mikrobiologisk avdeling

Mikrobiologisk avdeling

Opningstider

Mikrobiologisk avdeling er akkreditert av Norsk Akkreditering

akkreditering_mikrobiologisk_avdeling.jpgMikrobiologisk avdeling vart akkreditert 14. oktober 2016 etter NS-EN ISO 15189:Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse av Norsk Akkreditering med registreringsnummer TEST 301.

Akkreditering inneber at avdelinga sine produkt og tenestar må oppfylle definerte krav til kvalitet og det må vere eit system for å overvake og dokumentere at krava vert tilfredsstilt.

Standarden er spesielt tilpassa medisinske laboratorium og omfattar heile prøveprosessen frå rekvirering, prøvetaking, prøvhandtering, analysering til svarrapportering, rådgjeving og tolking. Det vert også sett spesifikke krav til intern kvalitetskontroll og deltaking i ekstern kvalitetsvurdering.

Omfang av akkrediteringa finn du her.

Kontakt

Telefon
57 83 93 47 - telefaks 57 83 90 91
Måndag - fredag 08.00-15.00. Laurdag 08.00-14.00
E-post
Postadresse
Helse Førde, Mikrobiologisk avdeling, postboks 1000, 6807 Førde.

Førde sentralsjukehus

Besøksadresse
Svanehaugvegen 2(Google maps)
Svanehaugvegen 2, 6812 Førde
Telefon
57839000
E-post