HELSENORGE

Kreftavdelinga

Vi har det faglege ansvaret for medisinsk kreftbehandling, blodsjukdomar og lindrande behandling i Helse Førde. Avdelinga tar i mot vaksne pasientar med kreftsjukdom for utredning og behandling. Vi har sengepost, der tre senger er øyremerka lindrande behandling.

Fann du det du leita etter?