Barne- og ungdomsavdeling

Velkommen til Barne og ungdomsavdelinga i Helse Førde. Vi yter spesialisthelsetenester innan barnesjukdommar og nyføddmedisin. 
Vi behandlar barn og ungdom i alderen 0-16/18 år. Dei fleste som kjem til oss vert tilvist frå fastlege eller legevakt.

Les meir om Barne- og ungdomsavdeling

Barne- og ungdomsavdeling

Hos oss vert barn og ungdom utreda og behandla for:
• indremedisinske sjukdommar, bl.a. diabetes, astma og luftvegsinfeksjonar, infeksjonar, sjukdommar i mage-/tarmsystemet, nevrologiske sjukdommar, kreft, hjernehinnebetennelse m.m.
• kirurgiske tilstandar som for eksempel brokk, blindtarmbetennelse
• kirurgiske skader som hovudskader, hjernerystelse, brannskader
• ortopediske tilstandar som brotskader
• Øyre-nase-hals-tilstandar

Dei fleste innleggingane er akutt hjelp, men vi har også planlagde innleggingar. I tillegg driv vi dagpost i sengeeininga, dette omfattar medisinske pasientar som skal inn til enklare undersøkingar/vurderingar, som ikkje krev innlegging.

 

Barne og ungdomsavdelinga
Barne og ungdomsavdelinga er delt inn i tre seksjonar:
Sengepost Barn og ungePoliklinikk Barn og ungeHabilitering for barn og unge

På sengeposten ligg barn frå nyfødd alder til 16 år fordelt på to avsnitt.  Personalet jobbar på tvers av avsnitta. Dette gjer til at det er helsepersonell med kompetanse lett tilgjengeleg for pasienter og pårørende til ei kvar tid.  Dei fleste pasientrom ved avsnitt for store barn, er einerom med eige bad.

Foreldre

Barnet har rett til å ha ein av foreldra eller andre føresette hos seg under heile opphaldet. Det vert gjeve anledning til å sove på same rom som barnet. For å ivareta barnet sitt behov for tryggleik under opphaldet, anbefaler vi at barnet har mor, far eller annen kjend person hos seg. Foreldre/pårørande tar aktivt del i dagleg stell av barnet, alt etter barnet sin tilstand, og i samarbeid med sjukepleiar.
Den av foreldra som bur på sjukehuset saman med barnet får alle måltida gratis. Dette gjeld frukost, lunsj, middag og kveldsmat. Ytterlegare pårørande kan kjøpe kald mat og drikke i buffeen. Det er det buffet for inneliggande pasientar i 7 etg. Der finn ein eit variert utvalg av god og næringsriktig mat og drikke.


Avbestille eller endre time

Dersom du har spørsmål om ei timeavtale, ønskjer å endre eller avbestille time, må du ta direkte kontakt på telefon i kontortida måndag - fredag kl. 08.00-15.30.
Bruk telefonnummeret på innkallingsbrevet. Her kan du også spørre om ventetid.
Du kan også gå inn på Vestlandspasienten.no og endre/avbestille din timeavtale.  Det er mange pasientar som ventar på behandling hos oss. Vi oppfordrar dirfor at du gjev beskjed om endring eller avbestilling av time så tidleg som mogeleg.
Timeavtalen må avbestillast/endrast minst 24 timar (kun hverdager) på førehand. Dersom timen din er på ein mandag, må du avbestille den seinast fredagen før.
Avbestiller du timen seinare enn 24 timar før, må du betale ein eigenandel. Sjå informasjon om prisar her

Besøk

I utgangspunktet er det ikkje fastlagte besøkstider ved Barne- og ungdomsavdelinga, men av hensyn til måltid og behandling, er det fint om besøk vert avklart med sengepost Barn og unge.
Enkelte pasientar har større behov for å vere sammen med sine pårørande enn andre. Avdelingar som behandlar barn, har plikt til å leggje forholda til rette slik at ein eller begge foreldra kan vere hos barnet.

Du står fritt i å velge om du vil ha besøk når du er innlagt på sjukehus. Gje beskjed på avdelinga der du ligg, dersom du ønsker å leggje begrensningar for besøk når du er innlagt.

Blodprøve

Skal du ta blodprøve før undersøking eller behandling på sentralsjukehuset i Førde kan du ta blodprøver samme dag i 2. etasje. Opningstider er 07.45 til 15.00 på kvardagar. Ta då heisen ved sidan av resepsjonen opp til 2 etg.
Andre som skal ta blodprøver kan nytte seg av våre andre sjukehus i Helse Førde:
• Nordfjord sjukehus
• Lærdal sjukehus


Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Sengepost:
Bruk hovudinngangen til sjukehuset og gå korridoren til endes, forbi kafeen og til heishallen. Ta heisen opp i 5 etg. Henvend deg på vaktrommet på Barne og ungdomsavdelinga.

 


Poliklinikk:
Bruk hovudinngangen til sjukehuset og gå rett fram gjennom glasdørene ved respsjonen. Henvend deg i luka til sekretær.

 

Postadresse
Helse Førde, barneavdelinga, postboks 1000, 6807 Førde.
Førde sentralsjukehus
Besøksadresse
Svanehaugvegen 2(Kart)
Svanehaugvegen 2, 6812 Førde
Telefon
57 83 90 00
Telefontider og resepsjonen er bemanna heile døgnet.
E-post

Transport til Førde sentralsjukehus

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til Kringom.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Praktisk informasjon

Apotek

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

Bank

​Du finn banktenester i 1. etasje.

Sparebanken Sogn og Fjordane har terminal for kontantuttak og terminal for å nytte nettbank.

Blomar

​Du finn eige utsal av blomar. Det er Astri Blomster som sel blomar til pasientar og pårørande, og elles til besøkjande ved sjukehuset.

NB:
Det er ikkje høve til å ta med potteplantar, avskorne blomar og tørka blomar i postoperative overvakingseiningar, intensivavdelingar og fødestover.

Eigendel på sjukehus og poliklinikk

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Kiosk

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Mattilbod i Helse Førde

​Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. I Førde finn du også ein pasientkafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid fram til klokka 19.00 frå måndag til fredag. I denne kafèen kan du no også kjøpe varm mat.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle dagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og beburar.

Mobiltelefon

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Parkering FSS

​Det er sett av 99 parkeringsplassar som er eksklusive for pasientar og pårørande (sjå raudt område på kartet). All parkering ved alle Helse Førde sine institusjonar er gratis, men det blir gitt parkeringsbot ved feilparkering. Ein må følge skiltinga rundt Førde sentralsjukehus.

trafikkplan_fss_900_ny2.jpg

På to parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus er det automat for parkeringsbillett. Eller pasientar kan nytte parkeringsbeviset som er tilsendt ved innkalling.

Pårørande kan nytte automaten til å ta kontakt med resepsjonen inne på sjukehuset. Pårørande må då gi beskjed om kven de skal besøke på sjukehuset for så å få ein billett frå automaten.

Blodgjevarar har eigne parkeringsplassar og må nytte eige parkeringsbevis som blodgjevarar får.

Pasienthotell

​I 7. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthote.

Pasienthotellet har 21 senger. Dei er fordelt på sju enkle rom og sju doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

Trådlaust nett - internett

​​Alle somatiske sengepostar i Helse Førde har trådlaust gjestenettverk. Dette er gratis for pasientar, pårørande og besøkande.

​Du kan ta med bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett og nytte vårt gjestenett uten kostnad.

Passord på SMS

Du som ønskjer å nytte internett blir beden om å legge inn mobilnummeret ditt. Du treng ikkje gje opp andre opplysningar enn det. Brukarnamn og passord får du tilsendt som ei tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar før du treng å be om nytt passord på innloggingssida.

Årsaka til innlogging er krav til tryggleik i sjukehusnettverket og er same type løysing som du finn på flyplassar og hotell.

Ta kontakt med resepsjonen eller avdelinga for meir informasjon.

Visittider Førde sentralsjukehus

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller annan nær omsorgsperson samt søsken til barnet kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.

Diabetes hos barnhttps://helse-forde.no/behandlinger/diabetes-hos-barnDiabetes hos barnDDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barnDiabetes type 1 hos barn

Barn og unge, poliklinikkhttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barneavdeling/barn-poliklinikkBarn og unge, poliklinikk
Barn sengeposthttps://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barneavdeling/barn-sengepostBarn sengepost
Habilitering for Barn og Unge (HABU)https://helse-forde.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/barneavdeling/barnehabiliteringHabilitering for Barn og Unge (HABU)Til HABU kjem pasientar under 18 år som har medfødd eller erverva funksjonsnedsetting med nevrologisk årsak.

Fann du det du leita etter?