HELSENORGE

Barne- og ungdomsavdeling

Velkommen til Barne og ungdomsavdelinga i Helse Førde. Vi yter spesialisthelsetenester innan barnesjukdommar og nyføddmedisin. 
Vi behandlar barn og ungdom i alderen 0-16/18 år. Dei fleste som kjem til oss vert tilvist frå fastlege eller legevakt.

Fann du det du leita etter?