HELSENORGE

Kokkelærling

Helse Førde tilbyr i periodar praksisplass som lærling innan kokkefag.

​For å bli kokk må ein gå 2 år på skule, og deretter 2 år læretid i bedrift.

Vi tek inn elevar frå vidaregåande skular på utplassering i 1 til 2 veker.

Kontaktinformasjon:

Elin Haugen, produksjonskjøkken FSS. Tlf. 578 39682.
E-post: Elin Haugen

Fann du det du leita etter?