HELSENORGE

Lærlingar

Helse Førde tilbyr lærlingplassar innanfor fleire yrkesfag.

Helse Førde er ei lærebedrift. Det betyr at vi tek inn lærlingar og gjev dei opplæring i det faget som er fastlagt i læreplanen for faget, og vi har ein fagleg leiar som følgjer dei i læretida.

Helse Førde har og eit tett samarbeid med Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane (OKOS), Sogn Opplæringskontor, Nordfjord Opplæringskontor (NOROPP)​ og kommunar om å ta i mot lærlingar i kortare praksisperiodar.

Helsefagarbeidar

Ambulanselærling

Kokkelærling

 

​Portørlærling

Fann du det du leita etter?