Indre Sogn psykiatrisenter

Vi er eit moderne distriktspsykiatrisk senter som gjev tenester til innbyggjarane i sju kommunar i Indre Sogn. Geografisk er vi lokalisert i Sogndal kommune.

Vi har allmennpsykiatrisk sengepost (seksjon døgn). I tillegg har vi allmenn psykiatrisk poliklinikk, ruspoliklinikk, alderspsykiatrisk team og ambulant team som er organisert i seksjon dag.

Kontaktinformasjon

Telefon
57 62 75 00 (døgnope)
 

Praktisk informasjon

Mattilbod i Helse Førde

​Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. I Førde finn du også ein pasientkafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid fram til klokka 19.00 frå måndag til fredag. I denne kafèen kan du no også kjøpe varm mat.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle dagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og beburar.

Visittider ISP

​Visittider sengepostane: Etter avtale.

Indre Sogn psykiatrisenterhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/indre-sogn-psykiatrisenter-ipsIndre Sogn psykiatrisenter
Sogndal BUPhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/sogndal-bupSogndal BUP

Fann du det du leita etter?