HELSENORGE

Indre Sogn psykiatrisenter

Vi er eit moderne distriktspsykiatrisk senter som gjev tenester til innbyggjarane i sju kommunar i Indre Sogn. Geografisk er vi lokalisert i Sogndal kommune.

Vi har allmennpsykiatrisk sengepost (seksjon døgn). I tillegg har vi allmenn psykiatrisk poliklinikk, ruspoliklinikk, alderspsykiatrisk team og ambulant team som er organisert i seksjon dag.

Fann du det du leita etter?