HELSENORGE
Inngang til Nordfjord sjukehus

Nordfjord sjukehus

Vi er lokalsjukehuset for kommunane i Nordfjord. Vi har ei rekkje tilbod. I høve "Framtidas lokalsjukehus" er det mellom anna kome ei rekkje poliklinikkar. Vi har også fylkesdekkjande tilbod innan hjarterehabilitering.

Fann du det du leita etter?