Søkeresultat

 

 

Bruk av følgjepersonell frå kommunen. 1665625.11.2022 06:26:2125.11.2022 06:26:21 trygg oppfølging av pasientar med behov for særskilt bistand, ved poliklinisk konsultasjon eller innlegging i Helse Førde, er det høve for pasienten å ha med kjent personale der STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no/seksjon/samhandling{8B8EE6C3-C5C9-4AF2-B088-8D69F54968E0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4917;164917
Pasientens helseteneste23127313.12.2022 09:51:0213.12.2022 09:51:02Pasientens helseteneste er eit omgrep du i framtida kjem til å høyre ofte Det er namnet på ein omfattande og mangslungen prosess som skal definere korleis spesialisthelsetenesta STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no/seksjon/pasientens%20helseteneste{ED152BE4-C091-455C-9AC9-8609EBD8057C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4917;164917
Kurs og konferansar - presentasjonar23127615.05.2017 07:33:0915.05.2017 07:33:09STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no/seksjon/kurs_konferansar{299FB8DC-934B-4289-9850-A0EF5A39B323}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4917;164917
DPS døgn - Førde23127728.12.2022 09:26:2128.12.2022 09:26:21DPS døgn i Førde har 14 plassar og er ein del av det distriktspsykiatriske senteret (DPS) for 13 kommunar i Sunnfjord og ytre Sogn Vi held til i eige bygg i tilknyting til Førde STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{672D1BF8-FFED-4F96-BB74-E550CDA4C69F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4917;164917
Kliniske studier23127825.11.2018 19:14:5425.11.2018 19:14:54Kliniske studier, eller utprøvande behandling, er studier som vert utført på menneske for å undersøke verknad av legemidlar eller andre behandlingsmetodar, men og for å undersøke 0https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no/seksjon-klinisk{56F74945-3822-4794-8692-D1C6ABE171C5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4917;164917
Helse Førde har no normal drift på sine telefonar23129606.12.2018 15:50:2406.12.2018 15:50:24Felles sentralbord for sjukehusa 57 83 90 00 har no vanleg kapasitet STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{4E39A439-4334-4559-AFB0-8E8E7269A048}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4917;164917
Beredskap23129709.09.2019 07:43:0409.09.2019 07:43:04Beredskap handlar om å vere førebudd til å takle ulike typar hendingar Helse Førde HF er ein av dei største beredskapsorganisasjonane i fylket Beredskap er såleis ein integrert del STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{90F73802-C8CC-41A2-A991-940129C01E64}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4917;164917
Laboratorieinformasjon23129815.02.2023 12:53:3615.02.2023 12:53:36Informasjon om laboratorieanalysar kan du finne på: labanalyse.helse-forde.no Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB Pasientar som er tilvist frå primærhelsetenesta STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{D6BCFA2B-833F-4B57-A7D4-A67EAFB8CF00}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4917;164917
Smittestatus virussjukdomar23130328.12.2022 07:29:4928.12.2022 07:29:49Samfunnet har i hovudsak gått tilbake til kvardagen slik han var før pandemien Helse Førde er ikkje lenger i beredskap, men i delar av sjukehusa våre gjeld framleis nokre STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{352D8BE4-355E-4C1E-948E-87EBE5677F4C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4917;164917
Helseatlas23130421.11.2022 13:28:0821.11.2022 13:28:08Likeverdige helsetenester - uansett kor du bur Nasjonalt helseatlas samanliknar befolkninga si bruk av spesialisthelsetenester gjennom interaktive kart, rapportar og faktaark STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{1DE48CEE-62C8-4BE1-B7BE-6F88CB023CBB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4917;164917

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Styresak 049/2016 - Vedlegg 1 PasOpp-rapport 2016-1475933315.09.2016 12:02:3215.09.2016 12:02:32Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{2E0E87F1-FC72-4ACE-9B78-9D7026EF6056}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
2022-06 UU-Førde Livabygget7949608.06.2022 08:32:0208.06.2022 08:32:02NYE FØRDE SJUKEHUS – LIVABYGGET OG SVANABYGGET ARCHITECTURE PRESENTATION TITLE [EDIT HEADER&FOOTER UNDER ‘INSERT’ MENU Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Brukarutvalet/Presentasjonar/20220https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{D375FCC0-A2BE-4C50-B89A-8318E1DF0FC8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
2022-06 UU-Førde Livabygget27737608.06.2022 08:32:0208.06.2022 08:32:02NYE FØRDE SJUKEHUS – LIVABYGGET OG SVANABYGGET ARCHITECTURE PRESENTATION TITLE [EDIT HEADER&FOOTER UNDER ‘INSERT’ MENU Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Presentasjonar/20220https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no/seksjon/brukarutvalet{8776930D-0277-4B54-8275-F523C4DC97DF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
Styresak 04916 Vedlegg 1 PasOpp-rapport 2016-14736636115.09.2016 12:02:3215.09.2016 12:02:32Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-220https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no/seksjon/styret{019A4725-5E3E-4BC4-BFD0-D4E0422379C7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
2020-06 Universell utforming Dagabygget37274802.06.2020 19:25:1802.06.2020 19:25:18PRESENTATION TITLE [EDIT HEADER&FOOTER UNDER ‘INSERT’ MENU Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, uten STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Presentasjonar/20200https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no/seksjon/brukarutvalet{E876810E-7261-4E21-84C0-1EAE75025874}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
Barn som pårørande - folder4873831.03.2017 10:51:3531.03.2017 10:51:35 nokon i familien er alvorleg sjuk, blir kvardagen endra Ungar kan bli bekymra og få mange spørsmål og tankar Hugs at ungar har god fantasi Viss dei ikkje blir fortalt kva som skjer STS_ListItem_851https://helse-forde.no/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{36D5F99B-9A07-45BA-A9BD-D2F12F819078}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
2016-05-27 Innkalling-sakliste5796423.05.2016 08:04:4723.05.2016 08:04:47STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{CB8B9AF1-5805-4AF8-9DE3-31EDF4BEE1AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
2016-06-17 RHF Sak 073-16 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar per 3 tertial 20155801410.06.2016 11:54:2110.06.2016 11:54:21Styret tar tertialrapporteringa per 3. tertial 2015 til orientering Samanlikna med dei tre andre helseregionane skårar Helse Vest framleis svært godt på dei nasjonale STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{A833A461-295C-47AB-AFA5-D9422830620E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
2016-06-17 Skriv og meldingar HFD 2016-06-175801810.06.2016 11:50:1310.06.2016 11:50:13 • Samhandlingsnytt, juni 2016 • RHF styresak 062/16 «Førebygging og folkehelsearbeid» • RHF styresak 064/16 «Oppfølging av samhandlingsreforma» • RHF styresak 065/16 «Regionalt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{74EF07CE-1AD2-47AC-BB5F-8D0D46D572AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
2016-06-17 Styreprotokoll HFD 2016-05-275803010.06.2016 10:39:1610.06.2016 10:39:16Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 27.05.2016 1 Styremøtet var ope for publikum og presse Lisa Førde Refsnes, pasient- og brukarombod Årsmelding for 2015 for Pasient- og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{846A6AA7-8866-4CFB-87CA-8C068189ACE5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
Sak 004-18 Verksemdsrapport PHV desember 20175807219.01.2018 10:02:4219.01.2018 10:02:42Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk Beleggsprosenten på DPS’a er 70 % i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{AB94DAC9-E832-4D60-8EDF-B70387BE07C2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
Sak 004-18 Verksemdsrapport Stab og støtte desember 20175807319.01.2018 10:03:3919.01.2018 10:03:39Stab og støtte har eit positivt avvik frå budsjett på 1,7 millionar denne månaden Bruk av overtid og ekstrahjelp i stab og støtte er som budsjettert denne månaden STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{E5E92D47-F869-4FAA-9A3E-64AAD8227049}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD - Vedlegg 15807420.01.2017 11:48:2220.01.2017 11:48:22 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Helse Førde skal tilby trygge og nære spesialisthelsetenester av høg kvalitet til dei vel 109 000 innbyggjarane i Sogn og Fjordane STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{94174FC0-141E-4711-B20F-BA955AF61E58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD5807520.01.2017 11:47:0720.01.2017 11:47:07SAKA GJELD: Årleg melding 2016 for Helse Førde HF Årleg melding 2016 er Helse Førde sin rapport på oppfølging av dei mål og eigarkrav som framgår av «Styringsdokumentet 2016 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{A4D388D5-59BD-4777-9793-F9A1BBF2D077}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF vedlegg5807619.01.2018 10:06:2919.01.2018 10:06:29Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Helse Vest vil i eige brev informere Sjå vedlegg 3 til Styringsdokumentet for 2017 Tabell 1 med mål for 2017 skal det rapporterast på under STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{B4FCEEB9-336A-4957-ADEC-3F3D0E5CFF3F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF5807719.01.2018 10:05:1819.01.2018 10:05:18SAKA GJELD: Årleg melding 2017 for Helse Førde HF Årleg melding 2017 er Helse Førde sin rapport på oppfølging av mål og eigarkrav som kjem fram i «Styringsdokumentet 2017 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{70669544-C605-4536-BB62-7C2629A52FD9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
Sak 005-2017 Gjennomgang varsling og organisasjonsprosessar5807820.01.2017 11:49:2420.01.2017 11:49:24SAKA GJELD: Gjennomgang varsling og organisasjonsprosessar Styret er tidlegare orientert om arbeidet med å gjennomføre ei faktaundersøking i samband med varsel og i høve brev frå STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{1232B2E8-ECF7-427A-B201-A71E15672EF2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
Sak 006-18 A Skriv og meldingar til styret HFD 26-01-20185807919.01.2018 10:12:5319.01.2018 10:12:53 • Samhandlingsnytt, januar 2018 • Ope brev til styret i Helse Førde frå Sogn og Fjordane krins av Norges Kvinne- og famlieforbund, datert 15.12.2017 • Brev til styret i Helse Førde STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{CAC405BF-5A2A-427E-8D24-BEC000BE33E4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
Sak 006-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Januar 20185808019.01.2018 10:13:3919.01.2018 10:13:39Eit frivillig og førebyggande tilbod til familiar Home-Start Familiekontakten (HSF) er eit frivillig tilbod til småbarnsfamiliar med minst eitt born under skulealder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{85955BDB-422F-4107-BE44-4DBA95131BE8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916
Sak 006-18 Skriv 2 - Ope brev til styret HFD frå Sogn og Fj krins av Norges Kvinne og familieforbund5808119.01.2018 10:20:5819.01.2018 10:20:58Fra: Gunnvor Sunde (gunnvor@samfunnsdemokraten.no) Sendt: 15.12.2017 10:30:44 Til: Postboks, HFD, Postmottak Helse Førde Kopi: Emne: Ope brev til styret i Helse Førde Vedlegg: Til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{DED026DB-3599-49EE-BF80-B822D3DF7FA9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js49164916

Fann du det du leita etter?