Søkeresultat

 

 

Barn og unges helseteneste52894620.12.2021 11:20:5720.12.2021 11:20:57Verktøyet du finn her består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske helseplagene hos barn og unge Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og gir oversikt over STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no/seksjon/barn-og-unges-helseteneste{2668A7DE-7578-4C63-89E6-BA31F079E365}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4578;164578
Faugstad tek over som styreleiar52894713.01.2022 13:03:5213.01.2022 13:03:52Anne Sissel Faugstad, nestleiar i styret i Helse Førde, rykkjer opp som leiar Faugstad skal leie styret fram til Helse Vest har peika ut ny styreleiar STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no/seksjon/nyhende{4D46FEB1-EB49-4085-9193-9AE1E2175809}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4578;164578
Kunst52894803.06.2022 09:52:4503.06.2022 09:52:45Vi inviterer deg til å ta ein tur mellom farger, former, lys og skugge for å bli betre kjend med dei kunstverk og kunstnarar som vi er både stolte og takknemlige for å kunne STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no/seksjon/kunst{3A74821F-8B00-4A5A-B1A8-4165649B8DDE}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4578;164578
Nyhende52895002.10.2020 07:23:2202.10.2020 07:23:22STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{740540D2-A043-4AC5-914D-C4222FA882FD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4578;164578
Helse Førde har no normal drift på sine telefonar52903606.12.2018 15:50:2406.12.2018 15:50:24Felles sentralbord for sjukehusa 57 83 90 00 har no vanleg kapasitet STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{4E39A439-4334-4559-AFB0-8E8E7269A048}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4578;164578
Beredskap52903709.09.2019 07:43:0409.09.2019 07:43:04Beredskap handlar om å vere førebudd til å takle ulike typar hendingar Helse Førde HF er ein av dei største beredskapsorganisasjonane i fylket Beredskap er såleis ein integrert del STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{90F73802-C8CC-41A2-A991-940129C01E64}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4578;164578
Laboratorieinformasjon52903816.05.2022 12:52:1616.05.2022 12:52:16Informasjon om laboratorieanalysar kan du finne på: labanalyse.helse-forde.no Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB Pasientar som er tilvist frå primærhelsetenesta STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{D6BCFA2B-833F-4B57-A7D4-A67EAFB8CF00}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4578;164578
Smittestatus virussjukdomar52904305.04.2022 12:43:4605.04.2022 12:43:46Samfunnet har i hovudsak gått tilbake til kvardagen slik han var før pandemien Helse Førde er ikkje lenger i beredskap, men i delar av sjukehusa våre gjeld framleis nokre STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{352D8BE4-355E-4C1E-948E-87EBE5677F4C}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4578;164578
Helseatlas52904411.04.2022 07:40:0311.04.2022 07:40:03Likeverdige helsetenester - uansett kor du bur Nasjonalt helseatlas samanliknar befolkninga si bruk av spesialisthelsetenester gjennom interaktive kart, rapportar og faktaark STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{1DE48CEE-62C8-4BE1-B7BE-6F88CB023CBB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4578;164578
Grunnsteinmarkering52904830.07.2021 07:54:4130.07.2021 07:54:41Førde sentralsjukehus tysdag 3. august klokka 10 - 12.00 Føretaket er stolte over at statsminister Erna Solberg har takka ja til å legge ned grunnsteinen for det nye somatikk STS_ListItem_8500https://helse-forde.nohtmlFalseaspxhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{88ABFDE6-43FB-4A96-8135-BD1E9F540D3D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Main_FNSP.js4578;164578

~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js
~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js

 

 

Styresak 049/2016 - Vedlegg 1 PasOpp-rapport 2016-1475933315.09.2016 12:02:3215.09.2016 12:02:32Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{2E0E87F1-FC72-4ACE-9B78-9D7026EF6056}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
Styresak 04916 Vedlegg 1 PasOpp-rapport 2016-14736636115.09.2016 12:02:3215.09.2016 12:02:32Seksjon for brukeropplevd kvalitet i Kunnskapssenteret Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 Inpatients’ experiences with somatic hospitals in 2015 I store trekk har vi fulgt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/seksjon/styret/Documents/2016-09-220https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no/seksjon/styret{019A4725-5E3E-4BC4-BFD0-D4E0422379C7}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
2020-06 Universell utforming Dagabygget37274802.06.2020 19:25:1802.06.2020 19:25:18PRESENTATION TITLE [EDIT HEADER&FOOTER UNDER ‘INSERT’ MENU Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, uten STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/seksjon/brukarutvalet/Presentasjonar/20200https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no/seksjon/brukarutvalet{E876810E-7261-4E21-84C0-1EAE75025874}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
Barn som pårørande - folder4873831.03.2017 10:51:3531.03.2017 10:51:35 nokon i familien er alvorleg sjuk, blir kvardagen endra Ungar kan bli bekymra og få mange spørsmål og tankar Hugs at ungar har god fantasi Viss dei ikkje blir fortalt kva som skjer STS_ListItem_851https://helse-forde.no/PublishingImages/Forms/Thumbnails.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{36D5F99B-9A07-45BA-A9BD-D2F12F819078}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
2016-05-27 Innkalling-sakliste5796423.05.2016 08:04:4723.05.2016 08:04:47STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{CB8B9AF1-5805-4AF8-9DE3-31EDF4BEE1AF}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
2016-06-17 RHF Sak 073-16 Tertialrapport på nasjonale kvalitetsindikatorar per 3 tertial 20155801410.06.2016 11:54:2110.06.2016 11:54:21Styret tar tertialrapporteringa per 3. tertial 2015 til orientering Samanlikna med dei tre andre helseregionane skårar Helse Vest framleis svært godt på dei nasjonale STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{A833A461-295C-47AB-AFA5-D9422830620E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
2016-06-17 Skriv og meldingar HFD 2016-06-175801810.06.2016 11:50:1310.06.2016 11:50:13 • Samhandlingsnytt, juni 2016 • RHF styresak 062/16 «Førebygging og folkehelsearbeid» • RHF styresak 064/16 «Oppfølging av samhandlingsreforma» • RHF styresak 065/16 «Regionalt STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{74EF07CE-1AD2-47AC-BB5F-8D0D46D572AB}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
2016-06-17 Styreprotokoll HFD 2016-05-275803010.06.2016 10:39:1610.06.2016 10:39:16Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF 27.05.2016 1 Styremøtet var ope for publikum og presse Lisa Førde Refsnes, pasient- og brukarombod Årsmelding for 2015 for Pasient- og STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{846A6AA7-8866-4CFB-87CA-8C068189ACE5}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
Sak 004-18 Verksemdsrapport PHV desember 20175807219.01.2018 10:02:4219.01.2018 10:02:42Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk Beleggsprosenten på DPS’a er 70 % i STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{AB94DAC9-E832-4D60-8EDF-B70387BE07C2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
Sak 004-18 Verksemdsrapport Stab og støtte desember 20175807319.01.2018 10:03:3919.01.2018 10:03:39Stab og støtte har eit positivt avvik frå budsjett på 1,7 millionar denne månaden Bruk av overtid og ekstrahjelp i stab og støtte er som budsjettert denne månaden STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{E5E92D47-F869-4FAA-9A3E-64AAD8227049}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD - Vedlegg 15807420.01.2017 11:48:2220.01.2017 11:48:22 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Helse Førde skal tilby trygge og nære spesialisthelsetenester av høg kvalitet til dei vel 109 000 innbyggjarane i Sogn og Fjordane STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{94174FC0-141E-4711-B20F-BA955AF61E58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
Sak 004-2017 Årleg melding 2016 for HFD5807520.01.2017 11:47:0720.01.2017 11:47:07SAKA GJELD: Årleg melding 2016 for Helse Førde HF Årleg melding 2016 er Helse Førde sin rapport på oppfølging av dei mål og eigarkrav som framgår av «Styringsdokumentet 2016 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{A4D388D5-59BD-4777-9793-F9A1BBF2D077}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF vedlegg5807619.01.2018 10:06:2919.01.2018 10:06:29Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Helse Vest vil i eige brev informere Sjå vedlegg 3 til Styringsdokumentet for 2017 Tabell 1 med mål for 2017 skal det rapporterast på under STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{B4FCEEB9-336A-4957-ADEC-3F3D0E5CFF3F}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
Sak 005-18 Årleg melding 2017 for Helse Førde HF5807719.01.2018 10:05:1819.01.2018 10:05:18SAKA GJELD: Årleg melding 2017 for Helse Førde HF Årleg melding 2017 er Helse Førde sin rapport på oppfølging av mål og eigarkrav som kjem fram i «Styringsdokumentet 2017 STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{70669544-C605-4536-BB62-7C2629A52FD9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
Sak 005-2017 Gjennomgang varsling og organisasjonsprosessar5807820.01.2017 11:49:2420.01.2017 11:49:24SAKA GJELD: Gjennomgang varsling og organisasjonsprosessar Styret er tidlegare orientert om arbeidet med å gjennomføre ei faktaundersøking i samband med varsel og i høve brev frå STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{1232B2E8-ECF7-427A-B201-A71E15672EF2}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
Sak 006-18 A Skriv og meldingar til styret HFD 26-01-20185807919.01.2018 10:12:5319.01.2018 10:12:53 • Samhandlingsnytt, januar 2018 • Ope brev til styret i Helse Førde frå Sogn og Fjordane krins av Norges Kvinne- og famlieforbund, datert 15.12.2017 • Brev til styret i Helse Førde STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{CAC405BF-5A2A-427E-8D24-BEC000BE33E4}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
Sak 006-18 Skriv 1 - Samhandlingsnytt - Januar 20185808019.01.2018 10:13:3919.01.2018 10:13:39Eit frivillig og førebyggande tilbod til familiar Home-Start Familiekontakten (HSF) er eit frivillig tilbod til småbarnsfamiliar med minst eitt born under skulealder STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{85955BDB-422F-4107-BE44-4DBA95131BE8}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
Sak 006-18 Skriv 2 - Ope brev til styret HFD frå Sogn og Fj krins av Norges Kvinne og familieforbund5808119.01.2018 10:20:5819.01.2018 10:20:58Fra: Gunnvor Sunde (gunnvor@samfunnsdemokraten.no) Sendt: 15.12.2017 10:30:44 Til: Postboks, HFD, Postmottak Helse Førde Kopi: Emne: Ope brev til styret i Helse Førde Vedlegg: Til STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{DED026DB-3599-49EE-BF80-B822D3DF7FA9}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
Sak 006-18 Skriv 3 - Brev til styret HFD frå Norsk Psykologforening5808219.01.2018 10:21:5119.01.2018 10:21:51q .E. HELSE FØRDE : 1? ti i otis-: my Styreti Helse Førde lSakarkw ' v/ Styreleder Agnes Landstad Skanna av.—m— Z ( elg—ll Postboks 1000 *“m- ”WM” 6807 Førde Bekymring vedrørende STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{F2795887-ACD4-4933-A475-151F877FE02D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577
Sak 007-18 Godkjenning av innkalling og dagsorden5808322.02.2018 13:36:5522.02.2018 13:36:55STS_ListItem_DocumentLibraryhttps://helse-forde.no/Documents/Forms/AllItems.aspx0https://helse-forde.nopdfFalsepdfhttp://default-helse-forde.hn.nhn.no{33462EDD-653D-4BC2-9564-02AAEDC28194}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/FNSP/Search/Item_Document_FNSP.js45774577

Fann du det du leita etter?