HELSENORGE

Avtaleutvalet

Avtaleutvalet skal syte for utarbeiding av framlegg til samarbeidsavtalar mellom Helse Førde og kommunane i tråd med føresetnadene i fastsett rammeavtale og etter oppdrag frå Strategisk samarbeidsutval og Fagleg samarbeidsutval.

Avtaleutvalet kan etter behov og i samråd med fagleg samarbeidsutval opprette arbeidsgrupper med representantar frå partane. Framlegg frå avtaleutvalet går til fagleg samarbeidsutval som gir si innstilling til strategisk samarbeidsutval.
 

​​​Kommunale representantar

Kommunedirektør Gunn Lerøy, Lærdal kommune
Kommunalsjef Heidi Vederhus, Stryn kommune
Kommuneoverlege Kristine B. Longfellow, Høyanger kommune
Interkommunal samhandlingskoordinator Elin Sørbotten


Representantar frå Helse F​ørde HF

Konstituert fagdirektør Asle Kjørlaug
Klinikkdirektør, medisinsk klinikk Trine H. Vingsnes
Stadleg leiar Nordfjord sjukehus Tone Holvik
Samhandlingssjef Dagrun Kyrkjebø


Fann du det du leita etter?