Helsenorge

Avtaleutvalet

Avtaleutvalet skal syte for utarbeiding av framlegg til samarbeidsavtalar mellom Helse Førde og kommunane i tråd med føresetnadene i fastsett rammeavtale og etter oppdrag frå Strategisk samarbeidsutval og Fagleg samarbeidsutval.

Avtaleutvalet kan etter behov og i samråd med fagrådet opprette arbeidsgrupper med representantar frå partane. Framlegg frå avtaleutvalet går til fagrådet som gir si innstilling til koordineringsrådet.

​ 

Fann du det du leita etter?