Koordinerande einingar i Sogn og Fjordane

Her finn du oversikt over dei koordinerande einingane for habilitering og rehabilitering i fylket.

​Finn de feil i denne lista kan de melde dette med ein

e-post til Kommunikasjonsavdelinga i Helse Førde

Askvoll

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Askvoll kommune, Omsorgssjef Stein Helle, Rådhuset, Postboks 174, 6988 Askvoll
Tlf. 57730725 - e–post
Barn under 18 år:
Helsesøster Mona Lind - Tlf. 57734614

Aurland​

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Linda Mannes, spesialsjukepleiar og kreftkoordinator
Adresse: Aurland kommune, 5745 Aurland - Tlf.  97 69 92 66 ​​ -  epost

Balestrand

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Balestrand kommune, Ergoterapeut og leiar i koordinerande eining, Marta Småbrekke Thomson.
Adresse: Kong Belesveg 20, 6898 Balestrand - Tlf. 57 69 40 74 - 95 00 14 30 - e-post

Bremanger

​Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:​
Hege Rosvoll, Koordinator for rehabilitering.
Adresse: Bremanger kommune, Postboks 104, 6721 Svelgen - Tlf. 95 98 29 33/ 57 79 63 00

Eid

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Eid kommune, Kommunalsjef Kari Krogh, Fysio– og ergoterapiavd., Postboks 98, 6771 Nordfjordeid. Tlf. 57 88 58 56 - e–post

Fjaler

Koordinerande eining rehabilitering:
Fjaler kommune, Bente Sætedalen Solheim, mottakskoordinator/nestleiar bistand og omsorg, Fjaler kommune, 6961 Dale i Sunnfjord - Tlf. 57 73 81 26
- e–post
Koordinerande eining habilitering:
Koordinator i habiliteringssaker/koordinator for born og unge, Karin Strand - Tlf. 57 73 62 34 - e–post

Flora​

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Flora kommune, Omsorgsfagleg rådgjevar/leiar for koordinerande eining, Trude Ryste Gulbranson, Markegt. 51, 6900 Florø. Tlf. 57 75 60 00 - e–post

Førde

Førde kommune, Leiar for tildelingskontoret, Gry Aase Alnes, Hafstdvegen 21, postboks 338, 6802 Førde. Tlf. 57 72 20 00​​ - e–post
Koordinerande eining habilitering:
Leiar fagutvikling og koordinering, Øystein Høyvik, Fagutvikl. og koordinering, Førde kommune, Pb 338, 6802 Førde. Tlf. 57 72 20 55 - e–post
Koordinerande eining rehabilitering:

Gaular

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Sjefsfysioterapeut/koordinator for funksjonshemma, Ole Magnus Nes, Gaular kommune, Helse- og sosialetaten, Førdevegen 15, 6973 Sande i Sunnfjord. Tlf. 57 71 82 00 (Sentralbord) - Direkte 57 71 82 61/90 51 59 19 - e–post

Gloppen

Koordinerande eining rehabilitering:
Gloppen kommune, Leiar KE, Anita Lothe, Grandavegen 9, 6823 Sandane. Tlf. 97 04 07 39 - e-post

Gulen​

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Gulen kommune, Kommunal koórdinator, Wenche Leite, 5966 Eivindvik. Tlf. 57 78 16 88 - e–post

Hornindal

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Hornindal kommune, Cecilie Vangberg, kommunefysioterapeut, Utsikten 5, 6763 Hornindal.
Tlf. 57 87 98 72   - e–post

Hyllestad

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Fysioterapeut, Sirpa Markkanen, Hyllestad kommune, 6957 Hyllestad. Tlf. 91 87 58 61

Høyanger

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Høyanger kommune, leiar Fysikalsk avd., Maria Gerd Borlaug, Avd. leiar Fys. med. og rehab., Pb. 159, 6991 Høyanger. Tlf. 99 21 93 37 - e–post

Jølster​

Koordinerande eining habilitering og ​rehabilitering:
Jølster kommune, Tenestekontoret: 57 72 61 00 tek imot henvendingar og vidareformidar.
Kontaktperson: Kristin Bruland: 57 72 61 03. e-post

Leikanger

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Guro Kristin Lunde-Ness, ergoterapeut. Tlf. nr: 97 41 24 99 - e-post​
Maren Oldertrøen Enget, fysioterapeut. Tfl.nr: 94 14 26 44 -  ​e-post
Adresse: Leikanger kommune, Ohnstadhaugen 15, 6863 Leikanger.​

Luster

Luster kommune, Konsulent for menneske med nedsatt funksjonsevne, Aud Jorunn Høyheim, Helsesenteret Gaupne, 6868 Gaupne. Tlf. 57 68 57 15 - e-post

Lærdal

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Hab.- og Rehabiliteringskoordinator, Sissel Simonsen, Lærdal kommune, NAV Lærdal, boks 83, 6886 Lærdal. Tlf. 55 55 33 33 - e-post

Naustdal

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Rehabiliteringskoórdinator, Oddvar Holsen, Naustdal kommune, Postboks 43, 6806 Naustdal. Tlf. 57 81 66 13 - e–post

Selje

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Selje kommune, Rehabiliteringskoórdinator, Eva Janne Årvik, Pleie og omsorg, 6740 Selje. Tlf. 57 85 85 00/ 995 84 661 - e–post

Sogndal

Koordinerande eining rehabilitering:
Sogndal kommune, Leiar koordinerande eining - rehabilitering, Einar Thune, Postboks 153, 6851 Sogndal. Tlf. 57 62 97 42 - Mobil 99 28 61 42 - e–post
Koordinerande eining habilitering:
Leiar KE, Jorunn Aa Albretsen, Postboks 153, 6851 Sogndal. Tlf. 57 62 97 30 - Mobil 99 28 61 27 - e–post

Solund

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Åse-Iren Korneliussen, Helse- og omsorgssjef, Solund kommune, 6921 Hardbakke.
Tlf.  57 78 62 23 / 90 92 42 84  - e-post

Stryn

Koordinerande eining rehabilitering:
Stryn kommune, Fysisk rehabilitering, Leiar​ koordinerande eining, Elisabeth Scheen Bøe, Tonningsgata 4 6783 Stryn​​​.
Tlf. 57 87 69 31 - e-post

Vik

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Frøydis Haga og Inger Lise Fjærestad, Vik kommune, 6891 Vik i Sogn. Tlf. 57 69 87 20/ 48 11 03 99 - e-post

Vågsøy

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Leiar for KE​, Heidi Vederhus. Tlf. 41 92 28 89 - ​​e-post
Konsulent fagteam PRO, Berit Skavøypoll. Tlf. 41 46 32 37
Rådgjevar skule og barnehage Eve Brit Nygård.
Folkehelsekoordinator, Birte Sandal, Tlf 57 84 50 00
Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy

Årdal

Koordinerande eining rehabilitering:
Avdelingsleiar ergo-fysioterapi, Heidi Skeie, Tlf. 57 66 52 81 - e–post

Elin Eldegard, pasientkoordinator, Tlf. 94 14 31 20 - e-post

Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.