Koordinerande einingar i Sogn og Fjordane

Her finn du oversikt over dei koordinerande einingane for habilitering og rehabilitering i fylket.

​Finn de feil i denne lista kan de melde dette med ein

e-post til Kommunikasjonsavdelinga i Helse Førde

Askvoll

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Askvoll kommune, Omsorgssjef Stein Helle, Rådhuset, Postboks 174, 6988 Askvoll
Tlf. 57730725 - e–post
Barn under 18 år:
Helsesøster Mona Lind - Tlf. 57734614

Aurland​

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Linda Mannes, spesialsjukepleiar og kreftkoordinator
Adresse: Aurland kommune, 5745 Aurland - Tlf.  97 69 92 66 ​​ -  epost

Balestrand

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Balestrand kommune, leiar i koordinerande eining, Annie Mundal.
Adresse: Kong Belesveg 20, 6898 Balestrand - Tlf. 57 69 40 74 - 95 00 14 30 - e-post

Bremanger

​Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:​
Hege Rosvoll, Koordinator for rehabilitering.
Adresse: Bremanger kommune, Postboks 104, 6721 Svelgen - Tlf. 95 98 29 33/ 57 79 63 00

Eid

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Eid kommune, Kommunalsjef Kari Krogh, Fysio– og ergoterapiavd., Postboks 98, 6771 Nordfjordeid. Tlf. 57 88 58 56 - e–post

Fjaler

Koordinerande eining rehabilitering:
Fjaler kommune, Bente Sætedalen Solheim, mottakskoordinator/nestleiar bistand og omsorg, Fjaler kommune, 6961 Dale i Sunnfjord - Tlf. 57 73 81 26
- e–post
Koordinerande eining habilitering:
Koordinator i habiliteringssaker/koordinator for born og unge, Karin Strand - Tlf. 57 73 62 34 - e–post

Flora​

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Flora kommune, Omsorgsfagleg rådgjevar/leiar for koordinerande eining, Trude Ryste Gulbranson, Markegt. 51, 6900 Florø. Tlf. 57 75 60 00 - e–post

Førde

Førde kommune, Leiar for tildelingskontoret, Gry Aase Alnes, Hafstdvegen 21, postboks 338, 6802 Førde. Tlf. 57 72 20 00​​ - e–post
Koordinerande eining habilitering:
Leiar fagutvikling og koordinering, Øystein Høyvik, Fagutvikl. og koordinering, Førde kommune, Pb 338, 6802 Førde. Tlf. 57 72 20 55 - e–post
Koordinerande eining rehabilitering:

Gaular

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Sjefsfysioterapeut Silje Marita Vallestad, Gaular kommune, Helse- og sosialetaten, Førdevegen 15, 6973 Sande i Sunnfjord. Tlf. 57 71 82 00 (Sentralbord) - Direkte 57 71 82 60/40 41 69 91- e–post

Gloppen

Koordinerande eining rehabilitering:
Gloppen kommune, Leiar KE, Gunhild Gimmestad, Grandavegen 9, 6823 Sandane. Tlf. 97 04 07 39 - e-post

Gulen​

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Gulen kommune, Kommunal koórdinator, Wenche Leite, 5966 Eivindvik. Tlf. 57 78 16 88 - e–post

Hornindal

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Hornindal kommune, Cecilie Vangberg, kommunefysioterapeut, Utsikten 5, 6763 Hornindal.
Tlf. 57 87 98 72   - e–post

Hyllestad

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Fysioterapeut, Kristina Østerhus, Hyllestad kommune, 6957 Hyllestad. Tlf. 91 87 58 61 - e-post

Høyanger

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Høyanger kommune, leiar Fysikalsk avd., Maria Gerd Borlaug, Avd. leiar Fys. med. og rehab., Pb. 159, 6991 Høyanger. Tlf. 99 21 93 37 - e–post

Jølster​

Koordinerande eining habilitering og ​rehabilitering:
Jølster kommune, Tenestekontoret: 57 72 61 00 tek imot henvendingar og vidareformidar.
Kontaktperson: Kristin Bruland: 57 72 61 03. e-post

Leikanger

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Guro Kristin Lunde-Ness, ergoterapeut. Tlf. nr: 97 41 24 99 - e-post​
Maren Oldertrøen Enget, fysioterapeut. Tfl.nr: 94 14 26 44 -  ​e-post
Adresse: Leikanger kommune, Ohnstadhaugen 15, 6863 Leikanger.​

Luster

Luster kommune, Konsulent for menneske med nedsatt funksjonsevne, Aud Jorunn Høyheim, Helsesenteret Gaupne, 6868 Gaupne. Tlf. 57 68 57 15 - e-post

Lærdal

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Koordinerande eining, Lærdal kommune, Postboks 83, 6886 Lærdal. Tlf. 47 48 66 36 - e-post

Naustdal

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Rehabiliteringskoórdinator, Oddvar Holsen, Naustdal kommune, Postboks 43, 6806 Naustdal. Tlf. 57 81 66 13 - e–post

Selje

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Selje kommune, Rehabiliteringskoórdinator, Eva Janne Årvik, Pleie og omsorg, 6740 Selje. Tlf. 57 85 85 00/ 995 84 661 - e–post

Sogndal

Koordinerande eining rehabilitering:
Sogndal kommune, Leiar koordinerande eining - rehabilitering, Einar Thune, Postboks 153, 6851 Sogndal. Tlf. 57 62 97 42 - Mobil 99 28 61 42 - e–post
Koordinerande eining habilitering:
Leiar KE, Jorunn Aa Albretsen, Postboks 153, 6851 Sogndal. Tlf. 57 62 97 30 - Mobil 99 28 61 27 - e–post

Solund

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Åse-Iren Korneliussen, Helse- og omsorgssjef, Solund kommune, 6921 Hardbakke.
Tlf.  57 78 62 23 / 90 92 42 84  - e-post

Stryn

Koordinerande eining rehabilitering:
Stryn kommune, Fysisk rehabilitering, Leiar​ koordinerande eining, Bente Østreim Ulvedal, Tonningsgata 4 6783 Stryn​​​.
Tlf. 57 87 69 31 - epost

Vik

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:
Frøydis Haga og Inger Lise Fjærestad, Vik kommune, 6891 Vik i Sogn. Tlf. 57 69 87 20/ 48 11 03 99 - e-post

Vågsøy

Koordinerande eining habilitering og rehabilitering:

Leiar tenesteleiar velferd, Aud Marie Alsaker, tlf. 57 84 52 21 - aud-marie.alsaker@vagsoy.kommune.no

Sakshandsamar PRO, Berit Myhre Skavøypoll, tlf. 57 84 55 36 - berit.skavoypoll@vagsoy.kommune.no 

Tenesteleiar PRO område fastlandet, Tone Husevåg, tlf. 994 73 470 - tone.husevag@vagsoy.kommune.no 

Koordinator for funksjonshemma/leiar avlastingsbustad, Merete Verpeide, tlf. 57 84 51 61 - merete.verpeide@vagsoy.kommune.no

Ergoterapeut/folkehelsekoordinator, Birte Sandal Rikstad, tlf. 975 84 747 - birte.sandal@vagsoy.kommune.no

Vågsøy kommune, Postboks 294, 6701 Måløy

Årdal

Koordinerande eining rehabilitering:
Avdelingsleiar ergo-fysioterapi, Heidi Skeie, Tlf. 57 66 52 81 - e–post

Elin Eldegard, pasientkoordinator, Tlf. 94 14 31 20 - e-post

Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen​

Fann du det du leita etter?