Kontaktpunkt utskriving av pasientar

Her er kontaktpersonar innan pleie og omsorg i kommunane i Sogn og Fjordane.

​Finn de feil i denne lista kan de melde dette med ein

e-post til Kommunikasjonsavdelinga i Helse Førde

Askvoll (1428)

Omsorgskontoret - dagtid (8-15)
Telefon 57 73 45 00 - faks 57 73 45 01
Omsorgskontoret i Askvoll kommune, 6980 Askvoll
Ansvarleg sjukepleiar - kveld/helg telefon 91 57 77 41

Aurland (1421)

Meldetelefon 57 63 18 72 - faks 57 63 18 51. Kari Voldum - epost

Balestrand (1418)

Balestrand legekontor 57 65 13 00- faks 57 69 14 04
Pb. 73, 6898 Balestrand Må.-fr. 08-15.30. La.-sø. - høgtid.
Balestrand helsetun 57 69 40 50/70 - faks 57 69 40 51
Dersom telefaks helsetunet blir nytta på helg send kopi til telefaks legekontoret.
Balestrand rehabilitering/heimetjeneste 57 69 40 66 eller mobil 906 96 354

Bremanger (1438)

Helse- og omsorgstenestene 91 65 85 39 - faks 57 79 63 01
Bremanger kommune v/sakshandsamarteamet, pb 104, 6721 Svelgen.

Eid (1443)

Eid sjukeheim 57 86 20 30
Hogatunet bu- og behandlingssenter 57 86 20 30

Fjaler (1429)

Mottakskontor BIO 57 73 81 26/ -25/ -29 - Kontaktpunkt 08.00 til 15.30 månd. til fred. I perioden 15. mai til 15. september er kontortida 08.00-15.00.
Arbeidslag 1 (sjukeheim / heimetenester utanom sentrum) 57 73 81 41 / -44 / -42.
Arbeidslag 1 er kontaktpunkt etter kontortid, telefon 414 64 562.
Fjaler Helsestasjon, Dalstundet 20, 6963 Dale i Sunnfjord.

Flora (1401)

Omsorgstenesta/kontakttelefon 48 01 31 65 - faks 57 75 65 01
Markegt. 51, 6900 Florø

Førde (1432)

Tildelingskontoret for helse- og omsorgstenester.
Postboks 338, Hafstadvegen 42, 6802 Førde.
Telefon 970 53 169

Gaular (1430)

Sentralbord 577 18 200
Heimetenesta direkte: 970 54 105 / leiar 970 54 100
Gaular bygde- og sjukeheim: 577 18 221
Gaular kommune, Helse- og omsorgstenesta, Førdevegen 15, 6973 Sande i Sunnfjord.

Gloppen (1445)

Helse- og omsorgstenesta ved sakshandsamar 990 99 495 eller servicetorget 57 88 38 00, måndag til fredag mellom klokka 08.00-15.30. Kveld, helg og høgtidsdagar: Gloppen omsorgssenter 1. etasje 958 50 469.

Gulen (1411)

Elizabeth Høydal - 57 78 20 65 / 40 92 47 04, klokka 08.00-15.30
Vakttelefon Gulen sjukeheim - 57 78 16 00 / 458 71 551, etter kontortid og i helg og høgtid.

Hornindal (1444)

Sjukeheimen 57 87 98 80/ 81
Legekontor på dagtid/kvardagar: 08.00-15.30 - 57 87 98 70
Resten av døgnet og helg: Hornindal Omsorgssenter: 57 87 98 80
Hornindal kommune, postboks 24, 6761 Hornindal

Hyllestad (1413)

Hyllestad omsorgssenter 57 78 96 00 - faks 57 78 96 01
Hyllestad omsorgssenter, Eiklund, 6958 Sørbøvåg

Høyanger (1416)

Høyanger sjukeheim - korttidsavd. 99 21 93 28
Open omsorg Høyanger - vakttelefon 99 21 93 00
Open omsorg Lavik - vakttelefon 99 21 93 20
Open omsorg Sørsida - vakttelefon 99 21 93 22

Jølster (1431)

Bufellesskap, Skei (korttid og rehabilitering) 99 20 26 93
Heimetenesta, Skei 99 20 26 90
Heimetenesta, Vassenden 99 20 26 94.
Jølster kommune, Tenestekontoret, ved vedtaksnemnda, 6843 Skei

Leikanger (1419)

Leikanger sjukeheim, kontortid 576 55 655. Nummeret blir kopla til 576 55 690 utanom kontortid.
Heimetenesta døgnet rundt på mobil 918 12 767.
Leikanger sjukeheim, Ohnstadhaugen 15, 6863 Leikanger

Luster (1426)

Luster sjukeheimsteneste: leiar av sjukeheimstenesta Kari Olseng Paulsen
57 68 57 11/ 41 68 91 36 - faks 57 68 57 01

Lærdal (1422)

Koordinator for helse og omsorg: 97 11 55 49
Koordinerane eining, Lærdal kommune: 47 48 66 36
Koordinator for funksjonshemma: 970 57 494
Sakshandsamar pleie og omsorg: 47 48 66 32

Naustdal (1433)

Tildelingskontoret 57 72 20 00
Gry Aase Alnes 959 51 766
Caroline Langedal 969 48 502
Vakttelefon heimetenesta 957 34 751
Seksjon pleie og omsorg 57 81 62 00 - faks 57 81 62 02
Nedre Ospeteigen 18, 6817 Naustdal

Selje (1441)

Vakthavande sjukepleiar ved Seljetunet 57 85 89 18

Sogndal (1420)

Pleie- og omsorgstenesta 57 62 98 00 - faks 57 62 98 01
Sogndal kommune, Pleie- og omsorgstenesta, Skulevn. 7, 6856 Sogndal

Solund (1412)

Helse- og omsorgsleiar Åse Iren Korneliussen 57 78 62 23/909 24 284 - faks 57 78 62 51
Solundheimen 57 78 62 50
Avdelingssjukepleiar Siw Lambrechts
Ass. avdelingssjukepleiar Wioletta Warszewska
Solundheimen avdeling
Heimetenesta 913 16 272

Stryn (1449)

Stryn omsorgssenter 57 87 69 50 - faks 57 87 69 69
Stryn omsorgssenter, Myrane 18, 6783 Stryn

Vik (1417)

Sakshandsamar pleie og omsorg Hilde Tenold tlf. 93 45 42 23
(måndag-fredag 08.30-15.30)
Avdelingsleiar Heimesjukepleien Torunn Ruud tlf. 90 09 52 77
Vik Bygde og sjukeheim vakttelefon avdeling 1: tlf. 91 56 23 68
Vik Bygde og sjukeheim vakttelefon avdeling 2: tlf. 97 58 30 95

Vågsøy (1439)

Varsling og meldingar i høve pasientar etter sjukehusopphald 900 95 879

Årdal (1424)

Tildelingskontor for pleie- og omsorgstenester:

57 66 50 50  (man-fre 7.30 til 15.30)    

• Leiar Elin Eldegard 94 14 31 20
• Sakshandsamar/klinisk sosionom Kjersti Nundal 96 94 91 71.
• Sakshandsamar/kreftkoordinator Anita K Sviggum 40 41 07 99

Årdal bu- og omsorgssenter (ÅBO) 91 63 49 04
Korttidsavdelinga (ÅBO) 95 12 53 22
Avd. Leiar ÅBO Ann Siri Øvregard 47 46 94 79

Heimesjukepleia sone 2 - Øvre Årdal 97 09 03 39
Avd. Leiar Bente Å Nesse  45 87 93 44

Årdal sjukeheim 1 etg. rehabilitering og 90 83 58 81
Heimesjukepleia sone 3 Årdalstangen 97 09 21 55
Avd. leiar Mette Kleiva 45 87 93 45

Årdal sjukeheim 2 etg., dement- og pleieavd.  41 44 30 29
Avd. Leiar Inger Marie Grytbakk 47 46 94 03

Seimsdal sjukeheim 47 97 12 36
Avd. Leiar Berit Margrethe Grønsberg 45 87 93 41

Fann du det du leita etter?