Planlagde brukarundersøkingar

I 2019 er det planlagt pasienterfaringsrundersøkingar ved følgjande einingar (tidspunkt kjem vi tilbake til):

Lokale

  • Hørselsentralen - 23. april - 18. juni
  • Fysikalsk medisinsk poliklinikk - 1. mai - 30. juni
  • Smertepoliklinikk - 1. mai - 30. juni
  • Akuttmottak - 8. mai - 25. juni
  • Dagkirurgi - november/desember
  • Intensiv - november/desember
  • Kirurgi (tjukktarmskreft) - 1. nov. 2019 - 1. jan. 2020

Regionale og Nasjonale

  • Akuttmottak (I Helse Førde vart den gjennomført i mai/juni)
  • Psykitatri og rus - kontinuerleg nasjonal undersøking
  • Somatiske sengepostar for vaksne over 16 år - oktober
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.