Planlagde brukarundersøkingar

I 2020 er det planlagt pasienterfaringsrundersøkingar ved følgjande einingar:

Lokale

  • Skadepoliklinikken v/Ortopedisk poliklinikk FSS - 2. jan. - 5. febr.

Regionale og Nasjonale

  • Regional ikkje vedteke enno
  • Psykitatri og rus - kontinuerleg nasjonal undersøking
  • Somatiske sengepostar for vaksne over 16 år - haust (nasjonal) 
Fann du det du leita etter?