Planlagde brukarundersøkingar

I 2018 er det planlagt/gjennomført brukarundersøkingar blant pasientar ved følgjande avdelingar;

Lokale

  • Spørjeundersøking blant vaksne pasientar (>16 år) på somatiske sengepostar - 15. nov. - 31. des. 2018 (Ni postar)

Regionale og Nasjonale

  • Regional spørjeundersøking innan barnehabiliteringstenestene i Helse Vest (utsett frå 2017 til 5. mars - 5. okt. 2018)
  • Regional spørjeundersøking innan vaksenpsykiatri (>18 år): Poliklinikkar (4. okt. - 30. nov. 2018) (Tre postar i Helse Førde)
    Døgnpostar (4. okt. 2018 til 31. jan. 2019) (Sju postar i Helse Førde)
  • Nasjonal spørjeundersøking blant pårørande innan barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkar (BUP) - sommar/haust 2018
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.