Planlagde brukarundersøkingar

I 2017 er det planlagt/gjennomført brukarundersøkingar blant pasientar ved følgjande avdelingar;

Lokale

  • ​Spørjeundersøking blant vaksne pasientar ved sengepost - Avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering (ANRR)
    (desember 2016 - april 2017)
  • Spørjeundersøking blant born, ungdom og føresette - Psykisk helsevern for barn og unge (haust)

Regionale og Nasjonale

  • Regional spørjeundersøking innan barnehabiliteringstenestene i Helse Vest hausten 2017
  • Regional spørjeundersøking innan habiliteringstenestene for vaksne pasientar i Helse Vest. Også pårørande og tilsette i kommunen får høve til å svare (17. oktober 2016 - 7. april 2107)
  • Nasjonal spørjeundersøking om kvinner sine erfaringar med fødsels- og barselsomsorga - Eid, Førde, og Lærdal (Våren 2017)
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.
​​​​Logo
Organisasjonsnummer 983 974 732
​​​​