Planlagde brukarundersøkingar

I 2019 er det planlagt pasienterfaringsrundersøkingar ved følgjande einingar (tidspunkt kjem vi tilbake til):

Lokale

  • Høyrselssentralen - 23. april - 23. juni
  • Akuttmottak - 1. - 31. mai 
  • Fys./med./rehab.-poliklinikk - mai
  • Smertepoliklinikk - mai
  • Dagkirurgi - haust
  • Intensiv - haust 
  • Kirurgi (Colocanserpasientar) - haust
  • Ruspostar - haust

Regionale og Nasjonale

  • Ikkje avklart enno.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.