Planlagde brukarundersøkingar

I 2020 er det planlagt pasienterfaringsrundersøkingar ved følgjande einingar:

Lokale

  • Skadepoliklinikken v/Ortopedisk poliklinikk FSS - 2. jan. - 5. febr.
  • Kirurgisk poliklinikk, pasientar med colorectal cancer - 1. nov. 20 - 31. jan. 21
  • Radiologi - november eller desember

Regionale og Nasjonale

  • Det vert ikkje regional undersøking i år

  • Psykiatri og rus - kontinuerleg nasjonal undersøking
  • Somatiske sengepostar for vaksne over 16 år - haust (nasjonal) 
Fann du det du leita etter?