HELSENORGE

Planlagde brukarundersøkingar

I 2022 er det planlagt pasienterfaringsrundersøkingar ved følgjande einingar:

Lokale

 • Ergoterapi (synskartlegging ved hjerneslag (prosjekt)) - 22. november 2021 - 31. august 2022
 • Intensivpasientar (haust)
 • Kirurgisk poliklinikk (prostatakreft) - haust
 • ​Medisinsk heimebehandling - haust​
 • Pårørande av kreftpasientar - vår/haust
 • Utvalde poliklinikkar (samval) - haust
 • ØNH (søvnpasientar) - haust

  Kontinuerl
  ege spørjeundersøkingar: 
 • Pust deg bedre-appen
 • Erfaringar frå innringarar til somatiske poliklinikkar

Regionale og nasjonale

 • ​Regional ikkje avklara enno - haust

 • Psykiatri og rus - kontinuerleg nasjonal undersøking (nasjonal)
 • Somatiske sengepostar for vaksne over 16 år - august - oktober (nasjonal) 


Fann du det du leita etter?