Planlagde brukarundersøkingar

I 2021 er det planlagt pasienterfaringsrundersøkingar ved følgjande einingar:

Lokale

 • Kirurgisk poliklinikk (tjukktarmskreft) - framhald frå hausten 2020
 • Radiologisk avdeling (Eid, Førde og Lærdal) - framhald frå hausten 2020
 • Blodbanken (Blodgjevarar i Florø, Førde, Eid og Lærdal) - 11. mars - 6. april
 • Avd. for nevro./revma./rehab. (hjerneslag) - vår
 • ØNH (søvnpasientar) - haust
 • Kirurgisk poliklinikk (prostatakreft) - haust
 • ​Medisinsk heimebehandling - haust​
 • Utvalde poliklinikkar (samval) - haust

  Kontinuerlege spørjeundersøkingar: 
 • eg bedre-appen
 • Erfaringar frå innringarar til poliklinikkane

Regionale og nasjonale

 • ​Regional ikkje avklara enno - haust

 • Psykiatri og rus - kontinuerleg nasjonal undersøking (nasjonal)
 • Somatiske sengepostar for vaksne over 16 år - august - oktober (nasjonal) 


Fann du det du leita etter?