Planlagde brukarundersøkingar

I 2018 er det planlagt/gjennomført brukarundersøkingar blant pasientar ved følgjande avdelingar;

Lokale

  • Ingen førebels

Regionale og Nasjonale

  • Regional spørjeundersøking innan barnehabiliteringstenestene i Helse Vest utsett frå haust 2017 til vår 2018
  • Regional spørjeundersøking innan vaksenpsykiatri (>16 år) - poliklinikkar - haust 2018
  • Nasjonal spørjeundersøking blant pårørande innan barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkar - sommar/haust 2018
  • Nasjonal spørjeundersøking blant vaksne pasientar (>16 år) på somatiske sengepostar - haust 2018
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.