Trådlaust nett - internett

Alle somatiske sengepostar i Helse Førde har trådlaust gjestenettverk.

Dette er gratis for pasientar, pårørande og besøkande.

​Du kan ta med bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett og nytte vårt gjestenett uten kostnad.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkende, pasientar og tilsette.

  • For å få tilgang til gjestenettet må du opprette ein mellombels brukarkonto ved hjelp av eit norsk mobilnummer. Kontoen er aktiv i 31 dagar. Dette er same type løysning som du finn på flyplassar og hotell.
  1. Kople deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Åpne ein nettlesar/få fram påloggingsvinduet
  3. Opprett ein bruker ved å gje opp mobilnummeret på sida som kjem opp. Brukarnamn er mobilnummeret, og passordet vert sendt med SMS (fire tal).
  4. Logg inn med brukarnamn/passord
  • Innlogginga skjer automatisk etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv, det skal berre vere naudsynt å logge seg på ein gong per enheit kvar 31 dagar)

Årsaka til innlogging er krav til tryggleik i sjukehusnettverket og er same type løysing som du finn på flyplassar og hotell.

Ta kontakt med resepsjonen eller avdelinga for meir informasjon.

Fann du det du leita etter?