Trådlaust nett - internett

Alle somatiske sengepostar i Helse Førde har trådlaust gjestenettverk.

Dette er gratis for pasientar, pårørande og besøkande.

​Du kan ta med bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett og nytte vårt gjestenett uten kostnad.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkende, pasientar og tilsette.

  • For å få tilgang til gjestenettet må du opprette ein mellombels brukarkonto ved hjelp av eit norsk mobilnummer. Kontoen er aktiv i 31 dagar. Dette er same type løysning som du finn på flyplassar og hotell.
  1. Kople deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Åpne ein nettlesar/få fram påloggingsvinduet
  3. Opprett ein bruker ved å gje opp mobilnummeret på sida som kjem opp. Brukarnamn er mobilnummeret, og passordet vert sendt med SMS (fire tal).
  4. Logg inn med brukarnamn/passord
  • Innlogginga skjer automatisk etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv, det skal berre vere naudsynt å logge seg på ein gong per enheit kvar 31 dagar)

Årsaka til innlogging er krav til tryggleik i sjukehusnettverket og er same type løysing som du finn på flyplassar og hotell.

Ta kontakt med resepsjonen eller avdelinga for meir informasjon.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.