Parkér gratis i Helse Førde

Som pasient eller pårørande kan du parkere gratis ved Helse Førde sine institusjonar. Følg skiltinga og parker på oppmerka plass, så unngår du gebyr.

PARKERING ER GRATIS ved alle Helse Førde sine institusjonar, men det blir gitt gebyr ved feilparkering. Hald deg innanfor oppmerka parkeringsplassar og følg skiltinga rundt Førde sentralsjukehus.

Ved Førde sentralsjukehus er det sett av 99 parkeringsplassar som er eksklusive for pasientar og pårørande (sjå raudt område på kartet).

Kart over området rundt Førde sentralsjukehus.

parkering-bom.jpg   

Bommen ved pasientparkeringa opnar seg automatisk.

BLODGJEVARAR parkerer sjølvsagt også gratis, og har eigne parkeringsplassar framfor hovudinngangen.

kortidsparkering.jpg

MERK: Parkeringsplassane ved sidan av hovudinngangen til sjukehuset er korttidsparkering. Her kan du parkere for av og påstiging (15 minutt), medan bilar som står lenger, risikerer gebyr.

Fann du det du leita etter?