HELSENORGE

Offentleg postjournal Helse Førde

Her finn du Helse Førde sine offentlege postjournalar. Dersom du ønskjer innsyn i eitt av dokumenta så skal du kontakte oss på elektronisk post då alle ønskje om innsyn skal dokumenterast i vårt arkivsystem.

​Be om innsyn i postjournal: post@helse-forde.no


​​​Postjournalar 2023​


Postjournalar 2022:​​

​​

Postjournalar 2021:​​​​​​

Postjournalar 2020:

Postjournalar 2019:

Offentleg journal 12 31 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 31 2019.pdfOffentleg journal 12 31 2019.pdfpdf49558
Offentleg journal 12 30 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 30 2019.pdfOffentleg journal 12 30 2019.pdfpdf94391
Offentleg journal 12 27-29 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 27-29 2019.pdfOffentleg journal 12 27-29 2019.pdfpdf100907
Offentleg journal 12 24-26 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 24-26 2019.pdfOffentleg journal 12 24-26 2019.pdfpdf70202
Offentleg journal 12 23 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 23 2019.pdfOffentleg journal 12 23 2019.pdfpdf68572
Offentleg journal 12 20-22 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 20-22 2019.pdfOffentleg journal 12 20-22 2019.pdfpdf107219
Offentleg journal 12 19 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 19 2019.pdfOffentleg journal 12 19 2019.pdfpdf124228
Offentleg journal 12 18 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 18 2019.pdfOffentleg journal 12 18 2019.pdfpdf119201
Offentleg journal 12 17 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 17 2019.pdfOffentleg journal 12 17 2019.pdfpdf115414
Offentleg journal 12 16 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 16 2019.pdfOffentleg journal 12 16 2019.pdfpdf133258
Offentleg journal 12 13-15 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 13-15 2019.pdfOffentleg journal 12 13-15 2019.pdfpdf216625
Offentleg journal 12 12 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 12 2019.pdfOffentleg journal 12 12 2019.pdfpdf102178
Offentleg journal 12 11 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 11 2019.pdfOffentleg journal 12 11 2019.pdfpdf135646
Offentleg journal 12 10 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 10 2019.pdfOffentleg journal 12 10 2019.pdfpdf102206
Offentleg journal 12 09 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 09 2019.pdfOffentleg journal 12 09 2019.pdfpdf99521
Offentleg journal 12 06-08 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 06-08 2019.pdfOffentleg journal 12 06-08 2019.pdfpdf102126
Offentleg journal 12 05 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 05 2019.pdfOffentleg journal 12 05 2019.pdfpdf85395
Offentleg journal 12 04 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 04 2019.pdfOffentleg journal 12 04 2019.pdfpdf83080
Offentleg journal 12 03 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 03 2019.pdfOffentleg journal 12 03 2019.pdfpdf70296
Offentleg journal 12 02 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 02 2019.pdfOffentleg journal 12 02 2019.pdfpdf115355
Offentleg journal 12 01 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 12 01 2019.pdfOffentleg journal 12 01 2019.pdfpdf39933
Offentleg journal 11 29-30 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 29-30 2019.pdfOffentleg journal 11 29-30 2019.pdfpdf81907
Offentleg journal 11 28 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 28 2019.pdfOffentleg journal 11 28 2019.pdfpdf92490
Offentleg journal 11 27 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 27 2019.pdfOffentleg journal 11 27 2019.pdfpdf51213
Offentleg journal 11 26 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 26 2019.pdfOffentleg journal 11 26 2019.pdfpdf138739
Offentleg journal 11 25 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 25 2019.pdfOffentleg journal 11 25 2019.pdfpdf90720
Offentleg journal 11 22-24 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 22-24 2019.pdfOffentleg journal 11 22-24 2019.pdfpdf105030
Offentleg journal 11 21 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 21 2019.pdfOffentleg journal 11 21 2019.pdfpdf74123
Offentleg journal 11 20 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 20 2019.pdfOffentleg journal 11 20 2019.pdfpdf74673
Offentleg journal 11 19 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 19 2019.pdfOffentleg journal 11 19 2019.pdfpdf79311
Offentleg journal 11 18 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 18 2019.pdfOffentleg journal 11 18 2019.pdfpdf107196
Offentleg journal 11 15-17 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 15-17 2019.pdfOffentleg journal 11 15-17 2019.pdfpdf142026
Offentleg journal 11 14 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 14 2019.pdfOffentleg journal 11 14 2019.pdfpdf78685
Offentleg journal 11 13 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 13 2019.pdfOffentleg journal 11 13 2019.pdfpdf78719
Offentleg journal 11 12 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 12 2019.pdfOffentleg journal 11 12 2019.pdfpdf81839
Offentleg journal 11 11 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 11 2019.pdfOffentleg journal 11 11 2019.pdfpdf91970
Offentleg journal 11 08-10 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 08-10 2019.pdfOffentleg journal 11 08-10 2019.pdfpdf76306
Offentleg journal 11 07 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 07 2019.pdfOffentleg journal 11 07 2019.pdfpdf96617
Offentleg journal 11 06 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 06 2019.pdfOffentleg journal 11 06 2019.pdfpdf79328
Offentleg journal 11 05 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 05 2019.pdfOffentleg journal 11 05 2019.pdfpdf79826
Offentleg journal 11 04 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 04 2019.pdfOffentleg journal 11 04 2019.pdfpdf99373
Offentleg journal 11 01-03 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 11 01-03 2019.pdfOffentleg journal 11 01-03 2019.pdfpdf118253
Offentleg journal 10 31 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 10 31 2019.pdfOffentleg journal 10 31 2019.pdfpdf86325
Offentleg journal 10 30 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 10 30 2019.pdfOffentleg journal 10 30 2019.pdfpdf87133
Offentleg journal 10 29 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 10 29 2019.pdfOffentleg journal 10 29 2019.pdfpdf77315
Offentleg journal 10 28 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 10 28 2019.pdfOffentleg journal 10 28 2019.pdfpdf55979
Offentleg journal 10 25-27 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 10 25-27 2019.pdfOffentleg journal 10 25-27 2019.pdfpdf113728
Offentleg journal 10 24 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 10 24 2019.pdfOffentleg journal 10 24 2019.pdfpdf61098
Offentleg journal 10 23 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 10 23 2019.pdfOffentleg journal 10 23 2019.pdfpdf89175
Offentleg journal 10 22 2019.pdfhttps://helse-forde.no/seksjon/offentleg_postjournal/Documents/2019/Offentleg journal 10 22 2019.pdfOffentleg journal 10 22 2019.pdfpdf76794

​