Helsenorge
"Livabygget" - nybygg somatikk

Byggekamera

Byggesteg 2 i det store moderniserings arbeidet "Nye Førde sjukehus" er nybygg somatikk. Byggetomta blir klargjort for å starte grunnarbeidet. Hovudentreprenør er Veidekke Entreprenør AS i Førde.

Biletet vert oppdatert kvart 10. minutt.

 

 

Fann du det du leita etter?