Nye Førde sjukehus

Førde sentralsjukehus (Fss) skal byggjast ut fram mot 2025.
Denne sida vil gi deg meir informasjon om dette arbeidet.

Videoar: Fss - Historia og planar for utvikling av bygningar 1979-2025:

Fss - Historia og planar for utvikling av bygningar 1979-2025:

Inspirasjonsseminaret 2017 - Sjå opptak frå inspirasjonsseminaret om "Nye Førde sjukehus" i auditoriet på Førde sentralsjukehus 19. januar. YouTube (2 timar, 39 minutt)

Artiklar:

Slik skal Nye Førde sjukehus blihttps://helse-forde.no/nyhende/slik-skal-nye-forde-sjukehus-bliSlik skal Nye Førde sjukehus bliAlle pasientane på sengepostane får einerom. Dette er ei av fleire tilrådingar når Nye Førde sjukehus no tek form. Planane i Helse Førde omfattar ei rekke endringar i høve dagens sentralsjukehus, og byggestart er planlagt i 2019. 25.10.2017 22:00:00

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.