HELSENORGE

Ny i Helse Førde

Velkomen som ny medarbeidar ved Sogn- og Fjordane-regionen sitt største medisinfaglege miljø! Vi er veldig glade for å ha fått deg med på laget, og ser fram til du skal begynne. 

​Når du begynner i Helse Førde blir du ei viktig brikke i eit samspel rundt pasientane våre. Vi er avhengig av at kvar einskild medarbeidar utfører ein så god jobb som mogleg for å kunne oppfylle vårt viktige samfunnsoppdrag, og no blir din innsats eit verdfullt bidrag til dette!


Introduksjonsprogram​​

Vi håpar at du får ei lærerik, interessant og utviklande tid som medarbeidar i Helse Førde. For å sikre oss at du skal få ein god start, riktig informasjon, blir kjent med vår kultur, våre forventningar og våre verdiar, så har vi laga eit introduksjonsprogram for oppfølging og introduksjon til deg som ny medarbeidar.

​Introduksjonsprogrammet finn du i kompetanseportalen når du tiltrer stilling hos oss.

Til kompetanseportalen​

Meir om oss og korleis det er å jobbe i Helse Førde kan du finne på "Jobb med oss"-portalen vår:

Jobb med oss i Helse Førde


Fann du det du leita etter?