HELSENORGE

Informasjon til deg som medarbeidar

På denne sida finn du som tilsett i Helse Førde lenker som kan vere nyttige å ha tilgang til heime. Mesteparten av informasjonen du treng i din arbeidskvardag blir publisert berre på vårt intranett.

Om du som tilsett har spørsmål om koronaviruset kan du ringe bedriftshelsetenesta på telefon 57 83 97 35 mandag - fredag mellom 08.00 og 15.30.
 

Personalhandboka

MinGat

MinGat: Om 2-faktor-autentisering

Reiseweb/registrer deltidsjobbing 

Digital opplæringKompetanseportalenLæringsportalen 

 

Fann du det du leita etter?