HELSENORGE
frodige grøne plantar langs ein steinlagd sti

Grønt sjukehus

Grønt sjukehus er eit samarbeidsutval for klima og miljø i spesialisthelsetenesta. Samarbeidutvalet vart starta i 2008 og gjer at vi er ein del av eit nasjonalt samarbeid innanfor klima og miljø i dei fire helseregionane.

Helse Førde arbeider opp mot rammeverk for miljø og berekraft i spesialisthelsetenesta. Som ein del av spesialisthelsetenesta skal vi vere leiande i vårt arbeid med miljø og berekraft, og vi skal fremje god helse gjennom miljøvenleg drift.

Helse Førde deltek i regionale og nasjonale nettverk knytt til klima og miljø og har implentert miljøstyring som ein del av verksemdstyringa.​

 

Rammeverk for miljø og berekraft i spesialisthelsetenesta

Her kan du lese «Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten»
​​

Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar

​Her finn du oversikt over tidlegare rapportar:

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2022 (PDF)

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021 (PDF)

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020 (PDF)

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019 (PDF)

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018 (PDF)​

Helse Førde sin utviklingsplan

Kvart fjerde år reviderer vi vår utviklingsplan. Planen skal svare på korleis vi skal løyse framtidas behov for helsetenester. Målet er å planlegge for rett kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.  

Denne gongen er utviklingsplanen heildigital, det vil seie ei eiga nettside:

Utviklingsplan Helse Førde 2035

​Helse Førde og spesialisthelsetenesta sine miljømål

spesialisthelsetenesta sine 7  miljøinnsatsar 

 

 ​

Fann du det du leita etter?