HELSENORGE
frodige grøne plantar langs ein steinlagd sti

Grønt sjukehus

Grønt sjukehus er eit samarbeidsutval for klima og miljø i spesialisthelsetenesta. Samarbeidutvalet vart starta i 2008 og gjer at vi er ein del av eit nasjonalt samarbeid innanfor klima og miljø i dei fire helseregionane.

Helse Førde arbeider opp mot rammeverk for miljø og berekraft i spesialisthelsetenesta. Som ein del av spesialisthelsetenesta skal vi vere leiande i vårt arbeid med miljø og berekraft, og vi skal fremje god helse gjennom miljøvenleg drift.

Helse Førde deltek i regionale og nasjonale nettverk knytt til klima og miljø og har implentert miljøstyring som ein del av verksemdstyringa.​

 

Rammeverk for miljø og berekraft i spesialisthelsetenesta

Her kan du lese «Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten»
​​

Spesialisthelsetenesta sin rapport for samfunnsansvar

​Her finn du oversikt over tidlegare rapportar:

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2021​ (PDF)Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2020 (PDF)Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2019 (PDF)

Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar 2018 (PDF)

Helse Førde sin utviklingsplan

Kvart fjerde år reviderer vi vår utviklingsplan. Planen skal svare på korleis vi skal løyse framtidas behov for helsetenester. Målet er å planlegge for rett kompetanse, nye arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.  

Denne gongen er utviklingsplanen heildigital, det vil seie ei eiga nettside:

Utviklingsplan Helse Førde 2035

​Helse Førde og spesialisthelsetenesta sine miljømål

spesialisthelsetenesta sine 7  miljøinnsatsar 

 

 

Fann du det du leita etter?