HELSENORGE

Bestilling av blodprodukt

For interne rekvirentar på sjukehusa: 

Bruk lenka InterInfo-Blodbank frå Dips for å rekvirere blodkomponentar eller plasmaderiverte legemidlar. Prosedyre for bestilling i InterInfo Dersom InterInfo ikkje er tilgjengeleg, bruk papirrekvisisjon for bestilling. 

Her finn du manuell rekvisisjon for bestilling av blodprodukt

Fann du det du leita etter?