HELSENORGE

Fagleg rettleiing og tolking av prøvesvar

Bruk og tolking av laboratorieanalysar, kliniske problemstillingar og diagnostikk.

Fann du det du leita etter?