Helseatlas

Likeverdige helsetenester - uansett kor du bur?

Nasjonalt helseatlas samanliknar befolkninga si bruk av spesialisthelsetenester gjennom interaktive kart, rapportar og faktaark.

Nasjonalt helse-atlas (helseatlas.no) 

 

Helse Førde lanserer oversiktsatlas innan psykisk helsevern og rusbehandling 10.juni. I høve dette vert det halde ei digital markering 12:00-14:00
 

Klikk her for å delta på konferansen

  • NB! Vi anbefaler å bruke nettlesaren Google Chrome. Dei andre nettlesarane vil føre til problem.
  • På veg inn i det virtuelle møterommet vil du bli spurt om du vil tillate at nettstaden bruker kameraet og mikrofonen din. Trykk "Tillat" på dette øvst i høgre hjørnet.
  • I tillegg vil du bli spurt om namn midt på skjermen.
  • I neste bilete får du spørsmål om pin-kode. Berre lat dette feltet stå tomt og trykk på "Delta".
  • Om du treng hjelp til å kople deg på kan du ringe teknisk produsent på telefon 988 69 290 før konferansen starter


Program for markeringa

12:00 - 12:30
Programleiar ynskjer velkommen
Arve Varden, administrerande direktør, Helse Førde

Praktisk informasjon
Terje Ulvedal, kommunikasjonssjef, Helse Førde
Thomas Christopher Manzini Lindseth, kommunikasjonsrådgjevar, Helse Førde

12:30 - 12:50
Variasjon i behandlingstilbudet - vi må lære av hverandre
Bent Høie, helse- og omsorgsminister

12:50 - 13:10
Er tenestene i psykisk helsevern og rusbehandling likeverdige uansett kvar du bur?
Marte Bale, leiar av helseatlas i Helse Førde

13:10 - 13:25
Helseatlas psykisk helsevern og rusbehandling sett frå klinikken
Børge Tvedt, klinikkdirektør psykisk helsevern og rus, Helse Førde

13:25 - 13:35
Helseatlas; frå svar til spørsmål
Lars Ravn Øhlckers

13:35 - 14:00
Opning for spørsmål/oppsummering/avslutting
Arve Varden, administrerende direktør, Helse Førde


Publikum og presse

Media er velkomne til å bli med oss i det fysiske auditoriet på sentralsjukehuset i Førde, eller dei kan delta i det virtuelle møterommet.

Det vil vere fire alternativ for å delta:

  • Fysisk tilstades i auditoriet hjå Førde sentralsjukehus
  • Digital deltaking i virtuelt møterom via lekkja øvst på denne sida
  • Sjå livesendinga frå konferansen på nett: https://vimeo.com/event/75723
  • Når konferansen er slutt vert livesendinga pakka ned i ein video og gjort tilgjengeleg for ålmenta. Lekkje til denne vil ikkje vere klar før etter konferansen.

Det er berre i dei to øvste alternativa du som deltakar har høve til å stille spørsmål undervegs.

 

Fann du det du leita etter?