eMeistring

eMeistring tilbyr veileda internettbehandling til deg som slit med panikkliding, sosial angst eller depresjon.

Veileda internettbehandling inneheld dei same elementa som ordinær kognitiv åtferdsterapi med behandlar i poliklinikk. Behandlinga er nettbasert, og kvar veke får du veiledning frå ein behandlar via internett.

Behandlinga er inndelt i kapitel med tekst du skal lese, og oppgåver du skal gjere. Behandlinga varer inntil 14 veker. Med veileda internettbehandling vil du sleppe reiseveg til behandlinga, og du får muligheit til å jobbe med behandlinga når det passer best for deg.

Utvida informasjon om behandlinga finn du lenger ned på sida. Under kvar av behandlingane finn du også første modul i kvart av behandlingsprogramma våre.
 
Er du allereie pasient i behandling? Logg på her! 

Innloggingsvanskar?
Ta kontakt på 57 83 94 70 eller emeistring@helse-forde.no. Chrome og Safari er anbefalt ved innlogging i eMeistring.

Brukarstøtte

MERK! Ikkje del BankID, sjølv ikkje med familiemedlemmer eller andre du stoler på. BankID er din personlige digitale ID og signatur.


 

Ønsker du å komme raskt i gang med behandling?

Pasientar kan ta direkte kontakt med eMeistring. Du treng ikkje tilvising frå fastlege. Vi anbefaler alle å lese informasjonen du finn under «Behandlingsprogramma» før du startar i eMeistring.

Ynskjer du tilbod om behandling i eMeistring? Logg inn på helsenorge.no for å sende inn søknadsskjema!  

​ 

 Fann du det du leita etter?