Skjeling, operasjon

Auge poliklinikk

Synsaksane er vanlegvis parallelle, og bileta av ting ein ser på, treff då i samsvarande område på netthinna i begge auga. Ved skjegling er ikkje synsaksane parallelle og peiker ikkje mot same punkt. Skarpsyns-området i dei to auga vil dermed oppfatte to ulike bilete. Dette aksepterer ikkje hjernen, og ved konstant skjegling hos barn vil då det eine bildet undertrykkast, og det eine auget vil kunne bli svaksynt (amblyopt).

Les meir om Skjeling
Informasjon frå helsenorge.no

Skjeling

Skjeling kan dreie seg om mange forskjellige tilstander som har det felles at øynene ikke står parallelt. Skjeling kan være synlig eller ikke synlig for andre.

Synlig skjeling (manifest skjeling)

Synlig skjeling kan oppleves vanskelig fordi andre ser det, og du får problemer med å få blikkontakt med andre. Dette kan være plagsomt. Du bruker kanskje bare et øye om gangen. Noen kan også være plaget med dobbeltsyn.

Innvendig skjeling (latent skjeling)

Innvendig skjeling kan gi store plager i fordi du må jobbe for å holde blikket rett eller for ikke å se dobbelt. Noen kan ha plager i form av dobbeltsyn. Denne formen for skjeling er stort sett usynlig for omverdenen.

Symptomer på skjeling

Skjeling kan gi plager som

  • vanskeligheter med å lese, eller kort utholdenhet ved lesing
  • konsentrasjonsvansker i jobb på grunn av tretthet i øynene (astenopi)
  • dobbeltsyn som gjør at du ikke kan kjøre bil eller utføre jobben din 
  • vanskeligheter med å gå i ulendt terreng
Les meir om Skjeling (helsenorge.no)

Innleiing

Etter 7-8 års alder forsvinn denne evna, og ein vil då ved skjeling kunne få dobbeltsyn, som kan vere svært sjenerande. Dei som ikkje har konstant skjegling, vil ha andre problem som til dømes hovudpine ved lesing.

Ved ein skjegleoperasjon flyttar ein på dei musklane som styrer rørsla av auga på eit eller begge auga, for å få auga til å stå parallelt. Det er mange ulike typar skjegling, difor må kvar einskild pasient behandlast individuelt med eige opplegg.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Kvelden før du skal til operasjon, må du dusje og vaske håret. Du må ikkje ete eller drikke etter klokka 02.00, dersom du skal ha narkose under operasjonen neste dag. Dette gjeld også tyggegummi, drops og røyk. Du kan drikke små slurkar med vatn fram til to timar før narkosestart.

Nokre gongar blir ein innlagd på sjukehuset dagen før operasjonen. I så fall står det i innkallingsbrevet. Ta kontakt med augepoliklinikk, sjukepleiar dersom noko er uklart.

2. Under

Du møter til den tida og på den avdelinga som står i innkallingsbrevet. Det kan hende du får tilsendt ein krem med plaster, som du skal ha oppå handbaken. Følg instruksjonane i brevet.

Dei medisinane du brukar, må du ta med til sjukehuset.

Når du møter vil du bli tatt imot av ein anestesisjukepleiar, som vil starte med førebuingane til operasjonen. Du vil få innlagt ein veneflon (kanyle) i armen din, slik at medisinen får ein veg inn i kroppen. Du vil og få ein medisin som gjer at du føler deg litt trøytt, før du blir følgd til operasjonsavdelinga.

Når du kjem til operasjonsavdelinga må du over i ei anna seng. Du skal ligge flatt under operasjonen, men vi passar på at du ikkje vert kald eller ligg vondt, sjølv om du søv.  Du blir her tatt imot og passa på av dei som skal gje deg medisinar slik at du skal sove. Om du har med deg nokon vaksne/pårørande kan dei vere med deg heilt til du har sovna.

Lengda på operasjonen er litt ulik, men pårørande får beskjed så snart operasjonen er ferdig, og pasienten blir flytta til oppvakningsavdelinga. Det er mogeleg at du har fått ein bandasje på auget ditt når du vaknar etter operasjonen, denne skal vere på til neste dag. (Gjeld som regel ikkje for barn under 8 år) .

Vaksne pasientar kan av og til bli operert med lokalbedøvelse, utan full narkose.

Du vil bli kontrollert av augelege dagen etter operasjonen, og får med time til ny kontroll hos augelege etter omlag seks veker.

Etter operasjonen skal du dryppe deg med augedråpar i ca. 4 veker.

3. Etter

Du kan vanlegvis reise heim dagen etter at du er operert. Barn bør vere vekke frå barnehage/skule i 4-5 dagar etter operasjonen. Barn som vert operert tysdag/onsdag, kan som oftast gå i barnehage/på skule måndagen etter.

Vaksne pasientar vert sjukmelde i 1-2 veker, men dette kan variere (avhengig av yrke).

Du bør unngå å vere ute dei første 3-4 dagane etter operasjonen, på grunn av faren for å få rusk på auget. Barn kan eventuelt ta småturar med foreldre der ein ikkje kjem i kontakt med rusk (butikken, besøk etc.). Deretter vere forsiktig i 2-3 veker.

Du bør unngå å bade i klorvatn dei første 4 vekene etter operasjonen.

Det er viktig at du drypper augene slik som legen har informert om, for å unngå infeksjon i auget. Dersom det oppstår komplikasjonar som til dømes aukande puss frå augene, ta kontakt med oss.

Kontakt

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.