HELSENORGE
Psykisk helsevern

Psykososial behandling

Den psykososiale behandlinga blir lagt opp individuelt. 

 

Før

Den psykososiale behandlinga inneheld ulike element, og behandlingsplanen din seier noko om kva som er mest relevant for deg.

Under

Psykososial behandling fokuserer på:

  • å følge opp eventuelle psykososiale risikofaktorar i tråd med behandlingsplanen
  • å halde foreldregrupper med psykoedukasjon/samtale rundt aktuelle problemstillingar
  • å halde gruppesamlingar for familiar og nettverk
  • å rettleie familie og nettverk
  • å rettleie skule og arbeidsplass 
  • å halde familie- og nettverkssamtalar

Etter

Psykososial behandling er ein del av eit behandlingsforløp. Behandlingsplanen din seier noko om korleis heile behandlinga di er planlagt.

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?