HELSENORGE

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløpa skal sikre at alle har lik rett til behandling, uavhengig av kor i landet ein bur. Pakkeforløpa skal gje heilskapleg behandling, sikre kontinuitet gjennom heile behandlingsløpet og sørge for samhandling og koordinerte tenester under utredning og fram til oppstart av behandling i spesialisthelsetjenesta.

Frå venstre: Ingebjørg Kapstad, Ingeborg G. Ravndal, og Hanne Elin Skår er forløpskoordinatorane for pakkeforløp kreft i Helse Førde.

Pakkeforløp for kreft er standardiserte retningsliner for utgreiing og behandling ved grunngjeven mistanke om kreft. Målet er at pasientane skal møte eit godt organisert, samanhengande og føreseieleg forløp utan unødvendig ikkje- medisinsk begrunna ventetid.

Om pakkeforløp (Helsedirektoratet)

Merk at forløpstidene er normgjevande, men ikkje nedfelt som ein pasientrett.

Det lovmessige grunnlaget er framleis pasientrettigheitslova paragraf 2 -2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.


Forløpskoordinatorar

Eit viktig tiltak er forløpskoordinatorar ved føretaket som utgreier og behandlar kreft. Forløpskoordinatoren kan bli kontakta av både pasient og fastlegar. Ein forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med timar og anna - i tillegg til å vere sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege.

Telefonnummera står oppført under kvart pakkeforløp, men dersom det ikkje er svar, kan ein ringe ein av dei andre forløpskoordinatorane. Telefontid for pasientar og pårørande er mandag til fredag fra kl 0900 -1300. Ved fråvær av forløpskooordinator bør ein ta kontakt med behandlande avdeling.​

Blærekreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Brystkreft

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Bukspyttkjertelkreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Diagnostisk pakkeforløp for pasientar med uspesifikke symptomer på alvorleg sjukdom som kan vere kreft

Kristine Bjelde (50% stilling) - 959 87 275

Eggstokk-kreft, eggleder og bukhinnekreft

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Føflekkreft

Kristine Bjelde (50% stilling) - 959 87 275

Galleveiskreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Hjernekreft

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Hovud-halskreft

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Kreft hos barn

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Kreft i gallevegar

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Kreft i lever (HCC)

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Kreft i spiserør og magesekk

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Leverkreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Livmorhalskreft

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Livmorkreft

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Lungekreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Lymfom

Ingebjørg Ølnes Kapstad - 480 32 638

Metastaser med ukjent utgangspunkt

Kristine Bjelde (50% stilling) - 959 87 275

Myelomatose

Kristine Bjelde (50% stilling) - 959 87 275

Nevroendokrine svulstar

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Nyrekreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Peniskreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Prostatakreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Sarkom

Kristine Bjelde (50% stilling) - 959 87 275​

Skjoldbruskkjertelkreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Testikkelkreft

Hanne Elin Skår - 959 87 274

Tjukk- og endetarmskreft

Kristine Bjelde (50% stilling) - 959 87 275

 
 

 

 


Fann du det du leita etter?