(artrose) / Ortopedisk avdeling

Hofteproteseoperasjon ved slitasjegikt

Den vanlegaste årsaka til å operere inn ein protese i hofta, er slitasjegikt (artrose). Operasjonen kan bli utført ved ein fremre, midtre eller bakre tilgang. Kva tilgang ortopeden bruker, verkar inn på kor mykje pasienten får bevege seg i etterkant av operasjonen.

Ventetider

Innleiing

Hofteprotese kan vere halvprotese (hemiprotese) eller heilprotese (totalprotese). Når halvprotese blir brukt er det kun lårbeinshovudet som blir skifta ut. Ved heilprotese erstattar ein både lårbeinshovudet og hofteskåla.  

Samval

Når du har blitt syk eller har eit helseproblem, er det ofte fleire ulike moglegheiter for både undersøkingar og behandling. Her finn du samvalsverktøy som kan hjelpe deg til å ta valet.


Tilvising og vurdering

Etter tilvising frå fastlege blir du kalla inn til poliklinisk undersøking. Dersom denne undersøkinga viser at du treng operasjon for å sette inn hofteprotese, vil du få brev med innkalling. 

Før

Du kan sjølv bidra til eit vellukka resultat. Vi tilrår følgande i vekene før operasjon:

 • Trening: Hald ved like styrke og bevegelse i ledda. Ver aktiv og tren. 
 • Kosthald: Et fiberrik mat for å halde magen i gang. Medikament etter operasjon kan bidra til treig mage. 
 • Hud: Bruk godt med fuktkrem rundt hofta som skal opererast. Dette gjer huda smidigare og reduserer risiko for sår ved bruk av bandasjar. 
 • Infeksjonar: Skal alltid avdekkast på førehand. Sei ifrå om du har sår i operasjonsområdet, er forkjøla eller har tannverk. 
 • Hjelpemiddel: Ta kontakt med kommunen din, slik at du har aktuelle hjelpemiddel tilgjengelege heime før du skal opererast. 

Førebuing siste døgnet før operasjon

 • Medisinar: Det er svært viktig at du ikkje tar eigne medisinar heime på operasjonsdagen. Ikkje alle medikament kan nyttast i kombinasjon med operasjon, og skal avklarast med anestesilege før bruk. Hovudregel er at alle medisinar denne dagen skal bli gitt av sjukepleiar etter frammøte på sjukehuset. For diabetikarar gjeld eige regime som vert avtalt på førehand. Ta med dine faste medisinar, slik at avdelinga kan registrere dei. Dei oppbevarast på avdelinga under opphaldet. Hugs astmamedisin, inhalator, insulin og augedropar der du nyttar slike. 
 • Faste: Dagen før operasjon skal du vere fastande frå kl. 24.00. Då kan du heller ikkje røyke, snuse eller tygge tyggegummi/drops. Tannpuss er greit, samt eventuelt røykeplaster, inhalator og augedropar. 
 • Hibiscrub: Du får med deg Hibiscrub heim. Dette er bakteriedrepande såpe som du skal vaske deg med kvelden før operasjon.
 • Klede/sko: Ta med ledige klede som er lette å ta av og på, spesielt bukser (eksempelvis joggebukser). Det er viktig med stødige sko med god hælkappe for gåtrening. Det er også fint om dei er lette å ta av og på. 
 • Verdisaker: Legg att pengar, smykke og verdisaker heime. Avdelinga ønsker ikkje å ta ansvar for dette. 

Førebuing til operasjon etter frammøte på sengeposten:

 • Kort journalopptak
 • Hårfjerning rundt operasjonsområdet
 • Tøybyte til sjukehustøy og kompresjonsstrømper
 • Premedisinering (eigne medisinar, paracetamol, OxyContin og eventuelt Somac).

Under

Ved hofteoperasjonar blir bedøving i dei aller fleste tilfella sett i ryggen, ei såkalla spinalbedøving der du er vaken. Av og til vel vi narkose i samråd med anestesilegen, og du vil då sove under inngrepet.

Ein anestesisjukepleiar sit ved deg under heile operasjonen. Han eller ho er kontaktpersonen din, og passer på at du har det bra. Du skal ikkje kjenne smerte, men du vil merke litt risting i kroppen mens ortopeden skiftar leddet. Du vil også kunne høyre hamring, saging og borring.

Du kan høyre på musikk under operasjonen dersom du ønskjer det. Ta med den musikken du ønskjer. Dersom du heller vil sove litt kan du få avslappande medisinar.

Operasjonen blir utført under strenge hygieniske forhold. Hofteoperasjonar blir i dag gjort i sideleie. Ortopeden opnar hofteleddet med eit snitt ved hofta. Vi fjernar leddhovudet etter at lårhalsen er kutta. Denne delen blir erstatta av ein protese i rustfritt stål eller titanlegering. Hofteskåla blir erstatta med ei plastskål eller titanskål.
 
Protesane fins i fleire størrelsar, og ortopeden vel den som passar best for deg. Dei sementfrie komponentane blir banka på plass. Protesane gror så fast til beinet i løpet av to til tre månader. Nokre protesar blir festa med beinsement som blandast og tørkar i løpet av få minutt. Sementerte protesar blir brukt ved svekka beinstruktur og hos eldre pasientar.
 
Etter at leddhovudet er montert på, blir hofteprotesen sett i ledd. Vi sjekkar beinlengde og utelet moglegheita for at hofta er "ute av ledd". Før vi let igjen såret, set vi lokalbedøving i sårhola, for å lindre smertene etter avslutta operasjon.
 
Operasjonstid for hofteprotesar varierer noko, men ligg på cirka 90 minutt.

 

Etter

Normalt vil du ligge på overvakinga (intensiv/recovery) dei første timane etter operasjon. Spinalbedøvinga varer tre til fem timar. Her blir du rettleia eller hjelpt opp på golvet og står med støtte av preikestol og sjukepleiar/fysioterapeut. Du vil vanlegvis vere tilbake på ortopedisk sengepost same kveld.

Start gjenopptrening

Start med sirkulasjonsøvingar i senga så fort du kan bevege beina. Det viktigaste tiltaket for å førebygge blodpropp og gjenvinne funksjon, er å kome seg opp på beina så fort som mogeleg. Du vil raskt få hjelp av sjukepleiar og/eller fysioterapeut for å stå og bevege deg litt. Dette blir gjentatt mange gongar dei første døgna, til du ikkje lenger treng hjelp.

Opphaldet på sjukehuset er for dei fleste cirka to til fire døgn. I løpet av denne tida blir du gradvis meir mobil. Den første dagen etter operasjonen kjem dei fleste seg på beina, og går nokre skritt med preikestol. Etter to til tre dagar treng dei fleste ikkje lenger hjelp med å flytte seg, og kjem seg inn og ut av senga på eiga hand. Mange startar i løpet av denne tida også med krykker. Trappetrening blir gjennomført saman med fysioterapeut før utreise. Du får hjelp av personalet vidare ved behov, men det er viktig å hugse at du lærer best når du prøver sjølv. Vi legg difor vekt på å rettleie deg best mogeleg, slik at du får god trening i dei fleste situasjonar.

Du får blodfortynnande medikament etter operasjonen. Dette for å redusere risiko for blodpropp. For å minske risikoen ytterlegare er det svært viktig at du blir meir aktiv og hugsar å gjennomføre øvingane du har lært av fysioterapeuten.

Smerter

Den første tida etter operasjonen kan ein naturleg nok kjenne ein del smerter rundt den opererte hofta. Smertene blir lindra med medisinar, og desse skal takast med jamne mellomrom og til avtalte tider. Du skal ikkje vente til du kjenner auka smerter før du tar smertestillande. Dette er for å unngå såkalla smertetoppar. Erfaring viser at det tar lengre tid å få redusert smertene igjen etter ein slik topp. Dersom du har sterke smerter sjølv om du tar avtalt medisin, er det viktig at du tar kontakt med personalet. Då kan du få andre medisinar i tillegg.  

Kontaktinformasjon

Transport til Førde sentralsjukehus

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til Kringom.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Praktisk informasjon

Apotek

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

Bank

​Du finn banktenester i 1. etasje.

Sparebanken Sogn og Fjordane har terminal for kontantuttak og terminal for å nytte nettbank.

Blomar

​Du finn eige utsal av blomar. Det er Astri Blomster som sel blomar til pasientar og pårørande, og elles til besøkjande ved sjukehuset.

NB:
Det er ikkje høve til å ta med potteplantar, avskorne blomar og tørka blomar i postoperative overvakingseiningar, intensivavdelingar og fødestover.

Eigendel på sjukehus og poliklinikk

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Kiosk

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Mattilbod i Helse Førde

​Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. I Førde finn du også ein pasientkafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid fram til klokka 19.00 frå måndag til fredag. I denne kafèen kan du no også kjøpe varm mat.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle dagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og beburar.

Mobiltelefon

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Parkering FSS

​Det er sett av 99 parkeringsplassar som er eksklusive for pasientar og pårørande (sjå raudt område på kartet). All parkering ved alle Helse Førde sine institusjonar er gratis, men det blir gitt parkeringsbot ved feilparkering. Ein må følge skiltinga rundt Førde sentralsjukehus.

trafikkplan_fss_900_ny2.jpg

På to parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus er det automat for parkeringsbillett. Eller pasientar kan nytte parkeringsbeviset som er tilsendt ved innkalling.

Pårørande kan nytte automaten til å ta kontakt med resepsjonen inne på sjukehuset. Pårørande må då gi beskjed om kven de skal besøke på sjukehuset for så å få ein billett frå automaten.

Blodgjevarar har eigne parkeringsplassar og må nytte eige parkeringsbevis som blodgjevarar får.

Pasienthotell

​I 7. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthote.

Pasienthotellet har 21 senger. Dei er fordelt på sju enkle rom og sju doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

Trådlaust nett - internett

​​Alle somatiske sengepostar i Helse Førde har trådlaust gjestenettverk. Dette er gratis for pasientar, pårørande og besøkande.

​Du kan ta med bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett og nytte vårt gjestenett uten kostnad.

Passord på SMS

Du som ønskjer å nytte internett blir beden om å legge inn mobilnummeret ditt. Du treng ikkje gje opp andre opplysningar enn det. Brukarnamn og passord får du tilsendt som ei tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar før du treng å be om nytt passord på innloggingssida.

Årsaka til innlogging er krav til tryggleik i sjukehusnettverket og er same type løysing som du finn på flyplassar og hotell.

Ta kontakt med resepsjonen eller avdelinga for meir informasjon.

Visittider Førde sentralsjukehus

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller annan nær omsorgsperson samt søsken til barnet kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.

Fann du det du leita etter?