HELSENORGE
Kvinneklinikken

Graviditet - vassfødsel

Ved vassfødsel ligg du i eit badekar eller spesialkar under fødselen. Barnet blir fødd med heile kroppen sin under vatn. Om vassfødsel er aktuelt for deg, avheng av den medisinske tilstanden til deg og barnet. 


Innleiing

Mange fødeavdelingar har tilbod om badekar, slik at du kan velje å føde i vatn. Dette er ein moglegheit som fungerer fint for mange. Vatnet gir smertelindring i tillegg til at det hjelper deg med å slappe av, slik at riene gjer ein betre jobb. Det er også mogleg å bruke badekar som avslapping/kvile tidleg i fødselsforløpet eller som smertelindring i opningsfasen. 

Før

Om vassfødsel, eller bruk av badekar/spesialkar, er aktuelt for deg, avheng av den medisinske tilstanden til deg og barnet. Dette blir avklart med jordmor når de kjem til fødeavdelinga. 

Partner er også velkommen i badekaret. Hugs badetøy. 


Under

Dersom du opplever at badekaret er til stor hjelp for deg under fødselen, kan det vere naturleg for deg å føde barnet ditt i vatn. Dette må vere noko du og partnaren din ønsker, og forholda må ligge til rette for det. 

Barnet ditt har vore omslutta av vatn i heile svangerskapet. Å bli fødd i varmt vatn gir ein mjukare overgang til livet utanfor. Desse barna gret sjeldnare når dei blir fødd. 

Barnet ditt er utstyrt med fleire pustehemmarar som hindrar barnet i å trekke pusten når det er under vatn. Barnet skal likevel opp av vatnet etter kort tid for å starte tilpassinga til det nye livet sitt. Det vil alltid vere ei jordmor til stades saman med dykk i denne fasen. 

Avslapping/kvile tidleg i fødselsforløpet 

Nokre gonger, og særleg for deg som ventar ditt første barn, kan den første tida med uregelmessige og korte rier vere slitsam. Dette kan vere over fleire dagar og som regel er du heime. Denne fasen modnar livmorhalsen slik at den blir i stand til å opne seg. Bruk gjerne eige badekar eller eigen dusj for kvile og lindring i denne fasen. 
  
Ein sjeldan gong må du komme til fødeavdelinga sjølv om du ikkje har begynt å opne deg. Det kan vere at du føler deg utsliten, utrygg på å vere heime, eller riene dine kan komme sjeldnare/stoppe opp. Då kan ei god samtale og eventuelt tilbod om å bruke badekaret/dusjen for å slappe av vere bra før du reiser heim og ventar på at riene skal auke. 

Nokre gonger ser vi at riene dine aukar på, og at du er i ferd med å opne deg, når du er hos oss. Då får du tilbod om å vere på avdelinga. 

Som smertelindring når som helst i opningsfasen 

For mange gir vatn positive assosiasjonar. Du kan forbinde det med strand, bølger, sol, ferie og velbehag. Vi veit at hormonet som skal gi deg gode rier er eit «beskjedent» hormon, som treng trygge og gode omgivnader for å komme fram. Det blir også kalla kjærleikshormonet. Av erfaring ser vi at det er lettare for deg å ta på seg sjølv eller vere intim med partnaren din i eit badekar. Du føler deg «påkledd» av vatnet sjølv om du er naken. Du føler deg meir skjerma og i fred med din eigen fødselsprosess. Alt dette hjelper frigjeringa av hormonet som skal gi deg gode rier. Opplevinga di av smerte er avhengig av fysiske, psykiske og kulturelle faktorar. Fødselssmerte er ei sensorisk og emosjonell oppleving som berre er di. 

Vi veit at vi kan hemme spesielle nerveceller til å overføre signal til smertebanane ved hjelp av stimulering av huda, kraftig sanseinntrykk eller visualisering og ved at du føler deg trygg. Dersom du opplever ein trygg og positiv fødselsprosess, vil det også vere lettare for kroppen din å frigjere kroppens eige morfin, endorfin. 

Etter

Barn som blir fødd i vatn, bruker ofte litt lenger tid på å trekke pusten fordi navlesnora framleis ligg i det varme vatnet, og barnet får oksygen gjennom navlesnora. Når navlesnora har slutta å pulsere, kan den bli klemt av og klipt. 

Morkaka kan anten bli fødd i vatnet eller etter at du har gått ut av bassenget. 


Kontaktinformasjon

Transport til Førde sentralsjukehus

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til Kringom.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Praktisk informasjon

Apotek

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

Bank

​Du finn banktenester i 1. etasje.

Sparebanken Sogn og Fjordane har terminal for kontantuttak og terminal for å nytte nettbank.

Blomar

​Du finn eige utsal av blomar. Det er Astri Blomster som sel blomar til pasientar og pårørande, og elles til besøkjande ved sjukehuset.

NB:
Det er ikkje høve til å ta med potteplantar, avskorne blomar og tørka blomar i postoperative overvakingseiningar, intensivavdelingar og fødestover.

Eigendel på sjukehus og poliklinikk

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Kiosk

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Mattilbod i Helse Førde

​Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. I Førde finn du også ein pasientkafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid fram til klokka 19.00 frå måndag til fredag. I denne kafèen kan du no også kjøpe varm mat.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle dagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og beburar.

Mobiltelefon

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Parkering ved Førde sentralsjukehus

Førde sentralsjukehus har sett av hundre parkeringsplassar berre for pasientar og pårørande. Bommen ved pasientparkeringa opnar seg automatisk. Er alle desse plassane opptekne, er det fleire parkeringsområde rundt Førde sentralsjukehus. Ledige plassar på desse områda kan òg nyttast av besøkande.

BLODGJEVARAR og RØRSLEHEMMA har eigne parkeringsplassar mellom anna framfor hovudinngangen og rundt om på sjukehuset sitt område. Dei som kan parkere her, har eige parkeringsløyve. Utan slikt løyve er parkering rekna som ugyldig.

Ordinær parkering for pasientar og pårørande:
Parkeringsplassen er inn frå Svanehaugvegen. Sjå blått område på kartet:

Kart over parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus 

Pasienthotell

​I 6. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthotell.

Pasienthotellet har 22 senger. Dei er fordelt på seks enkle rom og åtte doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

Prest og samtaleteneste

​Treng du nokon å snakke med? Sjukehuspresten er til for deg anten du er pasient eller pårørande. I møte med denne omsorgstenesta kan du finne ein «fristad» og ein plass å samle tankane. I samtale med sjukehuspresten er det tid og rom for både stort og smått.

Du treng ikkje ha kristen eller religiøs tru for å ta kontakt. Det er ditt liv og dine tankar som har fokus. Det er sjølvsagt og høve til klassiske prestetenester som mellom anna sermoniar og bøn.

Uansett kva du har på hjartet er sjukehuspresten tilgjengeleg for å møte deg, der det passar deg best. Det kan vere på telefon, prestekontoret, pasientrom, i kantina eller kanskje på ein benk ute.

Ta kontakt direkte med Helene Langeland på telefon 908 79 281, eller spør personalet om å tilkalle/avtale tid med prest.

Sjukehuspresten er primært tilgjengeleg i ordinær kontortid, men kan og tilkallast til andre tider.

Kontoret er på plan 2, første dør til høgre for inngangen til kantina.

Trådlaust nett - internett

Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lese og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal berre vere nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
 

Visittider Førde sentralsjukehus

For å avgrense smitte under pandemien kan det vere andre visittider og reglar som gjeld. Sjå Smittestatus virussjukdomar​ for meir informasjon.​​

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller medmor kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Søsken til barnet og andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.

Relaterte artiklar

Fann du det du leita etter?