Ortopedisk avdeling

Ganglion hand

Ganglion er ein til tider om og væskefylt kul som går ut frå eit ledd eller ei seneskjede i hånda. Dei er alltid ufarlege og forsvinn ofte av seg sjølv. Ganglion sit ofte oppå hånda, men kan også komme på innsida av handleddet og fingrane. Ganglion er ganske vanleg, særleg hos kvinner.

Informasjon frå helsenorge.no

Les meir om Ganglion

Ganglion

Ganglion er en til tider øm og væskefylt kul som vanligvis sitter på håndbaken. De er alltid ufarlige og forsvinner ofte spontant.

Et ganglion oppstår når det forekommer forandringer i vevet som kapsler inn leddvæsken i et ledd eller en seneskjede. Ganglion sitter ofte på håndbaken, men forekommer også på innsiden av håndleddet og på fingrene. I sjeldne tilfeller oppstår også ganglion i føtter og ankler.

Ganglion er en forholdsvis vanlig tilstand, spesielt hos kvinner. Årsaken er ukjent, men i en del tilfeller kan en kronisk irritasjon, overbelastning, slitasje (artrose) eller en skade være en del av årsaken.

Symptomer på ganglion

Ganglion vil du oftest merke ved at du ser eller kjenner en kul. Ganglionet kan variere i størrelse.

Mange har ingen plager, men et ganglion kan gi smerter ved berøring og forstyrre bevegeligheten i hånden. Ofte er det bare et kosmetisk problem.

Les meir om Ganglion (helsenorge.no)

Ventetider

Innleiing

Eit ganglion oppstår når det skjer forandringar i vevet som kapslar inn leddvæske i eit ledd eller ein seneskjede. Årsaka er ukjent, men kronisk irritasjon, overbelastning, slitasje (artrose) eller skade kan vere ein del av årsaka. Ganglionet kan variere i størrelse. Eit ganglion kan gi smerte og påverke kor bevegeleg handa er. Nokre gonger kan det gjere vondt ved berøring, men som regel er området smertefritt og kulen er bare kosmetisk.

Før

Diagnosen blir som regel stilt hos fastlegen, på bakgrunn av undersøking og din sjukehistorie, årsak og symptom.

Ganglion går ofte vekk av seg sjølv, men fastlegen din kan vurdere å punktere ganglionet, ved å stikke hol med ei nol for å sleppe væska ut. Det er ein 30-50 prosent sjanse for at ganglionet kjem tilbake etter punksjon. Ved betydelege symptom/plager, kan operasjon vere naudsynt. Fastlegen din må i så fall vise deg til sjukehus for vurdering. Av og til kan det vere nødvendig med røntgen eller ultralyd. Det vil bli bestilt av fastlegen.

Dersom du skal operere, vil bedøving bli gitt før operasjonen. Til dette inngrepet er det vanleg med narkose eller nerveblokkade, der nerva til operasjonsområdet blir bedøva.

Under

Blodtilførselen til armen blir stengt av ved hjelp av ein mansjett som blir festa rundt overarmen din - dette er for å gjere viktige strukturar i handa di synlege for kirurgen.

Etter operasjonen legg vi ein bandasje og i nokre tilfelle ei gipsskinne som du skal ha på til stinga blir fjerna etter rundt to veker. Fingrane skal vere frie utanfor bandasjen og du skal kunne bevege dei fritt. Bandasjen er ofte litt stor, noko som kan gjere det vanskeleg med enkelte kvardagslege aktivtitetar.

Gips er ikkje nødvendig når ganglion blir fjerna frå fingrane. 

Etter

Du kan reise heim etter operasjonen.

For å motvirke hevelse etter operasjonen bør du:

  • bruke handa så mykje som bandasjen tillet, men ikkje løfte tungt
  • halde handa over hjartehøgd når du ikkje bruker handa og strekk ut skuldra. Ha handa på ei pute om natta.

Du kan ha vondt i operasjonsområdet i nokre dagar. Viss du treng det, kan du ta smertestillande som Paracet eller Ibux. I nokre tilfelle blir handleddet stivt og smertefullt etter operasjon, og du vil då kunne trenge opptrening.

Sjukemelding

Kor lang sjukemelding du treng vil variere med kva yrke du har. Har du manuelt lett arbeid kan du kanskje jobbe allereie nokre dagar etter operasjonen. Elles er 2-4 veker vanleg. Det kan ta noko lengre tid før krafta er heilt tilbake i den opererte handa.

Kontroll

Kontroll skjer hos fastlegen din omlag to veker etter operasjonen. Her blir stinga dine fjerna. Etter dette treng du ikkje bandasje. Du kan vaske handa som vanleg. Hald huda tørr og rein og bruk gjerne fuktbevarande krem. Masser arret dagleg for å gjere det mjukt. Etter 6-8 veker får du ny kontroll på poliklinikken.

Ver merksam

Viss du får feber, langvarige smerter eller hevelsen ikkje går ned må du ta kontakt med sjukehuset.

Du bør også ta kontakt med sjukehuset viss bandasjen forskyv seg eller er for trang.

Kontaktinformasjon

Transport til Førde sentralsjukehus

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til Kringom.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Praktisk informasjon

Apotek

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

Bank

​Du finn banktenester i 1. etasje.

Sparebanken Sogn og Fjordane har terminal for kontantuttak og terminal for å nytte nettbank.

Blomar

​Du finn eige utsal av blomar. Det er Astri Blomster som sel blomar til pasientar og pårørande, og elles til besøkjande ved sjukehuset.

NB:
Det er ikkje høve til å ta med potteplantar, avskorne blomar og tørka blomar i postoperative overvakingseiningar, intensivavdelingar og fødestover.

Eigendel på sjukehus og poliklinikk

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Kiosk

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Mattilbod i Helse Førde

​Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. I Førde finn du også ein pasientkafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid fram til klokka 19.00 frå måndag til fredag. I denne kafèen kan du no også kjøpe varm mat.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle dagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og beburar.

Mobiltelefon

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Parkering FSS

​Det er sett av 99 parkeringsplassar som er eksklusive for pasientar og pårørande (sjå raudt område på kartet). All parkering ved alle Helse Førde sine institusjonar er gratis, men det blir gitt parkeringsbot ved feilparkering. Ein må følge skiltinga rundt Førde sentralsjukehus.

trafikkplan_fss_900_ny2.jpg

På to parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus er det automat for parkeringsbillett. Eller pasientar kan nytte parkeringsbeviset som er tilsendt ved innkalling.

Pårørande kan nytte automaten til å ta kontakt med resepsjonen inne på sjukehuset. Pårørande må då gi beskjed om kven de skal besøke på sjukehuset for så å få ein billett frå automaten.

Blodgjevarar har eigne parkeringsplassar og må nytte eige parkeringsbevis som blodgjevarar får.

Pasienthotell

​I 7. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthote.

Pasienthotellet har 21 senger. Dei er fordelt på sju enkle rom og sju doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

Trådlaust nett - internett

​​Alle somatiske sengepostar i Helse Førde har trådlaust gjestenettverk. Dette er gratis for pasientar, pårørande og besøkande.

​Du kan ta med bærbar PC, mobiltelefon og nettbrett og nytte vårt gjestenett uten kostnad.

Passord på SMS

Du som ønskjer å nytte internett blir beden om å legge inn mobilnummeret ditt. Du treng ikkje gje opp andre opplysningar enn det. Brukarnamn og passord får du tilsendt som ei tekstmelding.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar før du treng å be om nytt passord på innloggingssida.

Årsaka til innlogging er krav til tryggleik i sjukehusnettverket og er same type løysing som du finn på flyplassar og hotell.

Ta kontakt med resepsjonen eller avdelinga for meir informasjon.

Visittider Førde sentralsjukehus

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller annan nær omsorgsperson samt søsken til barnet kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.

Fann du det du leita etter?