HELSENORGE

Checkware

Checkware er ei web-basert kartleggjing som er ein del av utredning, behandling og kvalitetssikring. Vi følgjer Datatilsynet sine sikkerheitskrav til elektronisk utveksling av personsensitive opplysingar.

Pålogging for pasien​tar i Helse Førde (difi.no)

Denne løysinga gjev raskare og meir nøyaktig kartleggjing enn tidligare. Få minutt etter at du har fullført, vil din behandlar ha svara tilgjengeleg i journalen.

Har du spørsmål; kontakt din behandlar.

 

Korleis bruke Checkware

Det første som møter deg er dette biletet:

skjermbilde av elektronisk ID og innloggingsmoglegheiter

Her vel du den sikre innloggingsmetoda som passar best for deg.

Etter innlogging kjem du direkte inn i det fyrste skjemaet din behandlar har tildelt deg. Det kan for eksempel sjå slik ut:

eksempel kartleggjing

Nedst på sida finn du ein knapp du trykker på for å gå videre til «Neste side» i kartlegginga.

Er du komen til siste spørsmål kjem det i staden ein knapp der du klikkar «Ferdig» for å markere at du er ferdig med kartleggjinga.

knapp for neste side eller ferdig

Etter at du trykker "Ferdig" får du opp dette biletet. Trykk «Ja, levér» for å sende inn kartleggjinga.

knapp for levering

Er det er fleire kartleggjingar som er tildelt deg, kjem den neste opp automatisk etter at du har leverert den føregåande.

Når du er heilt ferdig vil berre den øvste delen av skjermen ha innhald. Du klikker då på det blå feltet med striper og logger ut frå programmet ved å trykke på symbolet:

knapp for å avslutte

 

 

 


Fann du det du leita etter?