Psykisk helsevern

Abstinensbehandling

Behandling av abstinenssymptom, både medikamentelt og psykososialt.

Innleiing

Abstinensbehandling  følgjer ofte svært individuelle behov. Vi ønskjer å gjere pasientane bevisste på abstinenssymptom og kartlegg desse. Auka grad av bevisstheit og forståing kan vere med å dempe dette ubehaget. Ein brukar både legemidlar og alternative metodar i abstinensbehandlinga.

Før

Ingen forbredelser enten akutt eller planlagt

Under

 

Ein vesentleg del av tilnærminga og relasjonsbygginga byggjer på omsorg og empati i møte med ein abstinent pasient. Behandlingspersonel gir hyppige tilsyn og hjelper pasientane med basale behov i den tida dei er tilbaketrukket på pasientrommet i abstinensperioden. Det leggast vekt på å ha eit positivt og motiverande miljø for pasientane, der også planlagte individuelle motivasjons- og kartleggingssamtalar er ein del av opphaldet. Det er eit mål at personalet er til stades til ei kvar tid. Dette er for å kunne dempe og snu negative stemningar.

Behandling med legemiddel

Vi søker å gi abstinensbehandling utan bruk av A- og B preparat. Dette blir kun brukt unntaksvis og då som regel på medisinsk grunnlag. Vi tilbyr planlagte nedtrappingsløp. 

Alternativ abstinensbehandling

Gjennom erfaringsbasert kunnskap er det tatt i bruk nokre alternative metodar i abstinensbehandlinga som eit supplement til legemiddel, til dømes Nada-akupunktur og massasjebad.

Etter

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Visittider Nordfjord psykiatrisenter

​Psykiatrisenteret er ope for besøk av pårørande og andre heile dagen. Vi ber likevel om at besøkande ringjer på førehand slik at besøket ikkje kolliderer med andre aktivitetar.

Fann du det du leita etter?