Sogndal BUP

Vi gjev ungdom under 18 år og deira familiar, tilbod om eit poliklinisk spesialisthelsetilbod innan psykisk helsevern.

Les meir om Sogndal BUP

Sogndal BUP

Sogndal BUP gir eit tilbod for born, ungdom og familiane deira i kommunane Aurland, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal.

Tilbodet består av ulike typar tverrfagleg utgreiing- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstansar, skule og barnehage med meir.

Dei vanlegaste tilstandane som vi behandlar er: Angst, depresjon, uro og konsentrasjonsvanskar, reaksjonar knytt til akutt krise/traume, eteforstyrringar og anna.

Skjema for tilvising til psykisk helsevern for barn og unge

Kontaktinformasjon

Telefon
57 62 75 00
Måndag til fredag 08.00 - 15.00.
E-post
Postadresse
Helse Førde, Sogndal BUP, postboks 1000, 6807 Førde
Indre Sogn psykiatrisenter
Telefon
57 62 75 00 (døgnope)

Praktisk informasjon

Mattilbod i Helse Førde

​Alle dei tre sjukehusa i Helse Førde har kantiner som tilsette, pasientar og pårørande kan nytte. 

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. I Førde finn du også ein pasientkafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid fram til klokka 19.00 frå måndag til fredag. I denne kafèen kan du no også kjøpe varm mat.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle dagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og beburar.

Visittider ISP

​Visittider sengepostane: Etter avtale.

ADHD hos barn og ungehttps://helse-forde.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge

Fann du det du leita etter?