Nordfjord BUP

Nordfjord BUP er eit poliklinisk spesialisthelsetilbod innanfor psykisk helsevern. Vi gjev tilbod til barn og ungdom under 18 år og deira familiar.

Les meir om Nordfjord BUP

Nordfjord BUP

Vi gir eit tilbod for born, ungdom og familiane deira i kommunane Gloppen, Hornindal, Eid, Selje, Stryn og Vågsøy.

Tilbodet består av ulike typar tverrfagleg utgreiing- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstansar, skule og barnehage med meir.

Dei vanlegaste tilstandane som vi behandlar er: Angst, depresjon, uro og konsentrasjonsvanskar, reaksjonar knytt til akutt krise/traum, eteforstyrringar og anna.

Skjema for tilvising til psykisk helsevern for barn og unge

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Sjukehusvegen 7, 6770 Nordfjordeid.

Nordfjord barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Nordfjord BUP) held til i eit grått hus med raude lister og raudt tak like nedanfor Nordfjord sjukehus og Nordfjord psykiatrisenter.

Telefon
57 86 43 50
Måndag til fredag 08.00 - 15.30.
E-post
Postadresse
Helse Førde, Nordfjord BUP, postboks 1000, 6807 Førde.

ADHD hos barn og ungehttps://helse-forde.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge

Fann du det du leita etter?