Førde BUP

Vi yter polikliniske tenester innan psykisk helsevern til barn og unge under 18 år i Sunnfjord og Ytre Sogn.

Les meir om Førde BUP

Førde BUP

Vi gir tilbod til born, ungdom og familiane deira i kommunane Askvoll, Balestrand, Bremanger, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Jølster, Naustdal og Solund.

Tilbodet består av ulike typar tverrfagleg utgreiing- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstansar, skule og barnehage med meir.

Dei vanlegaste tilstandane som vi behandlar er: Angst, depresjon, uro og konsentrasjonsvanskar, reaksjonar knytt til akutt krise/traume, eteforstyrringar og anna.

 

Forandringsfabrikken - Mitt Liv

Skjema for tilvising til psykisk helsevern for barn og unge

 

 

 

Kontakt

Oppmøtestad
Prestebøen 8, 6809 Førde.
Telefon
57839207
Måndag til fredag 08.00 - 15.00.
E-post
Postadresse
Helse Førde, Førde BUP, postboks 1000, 6807 Førde.
Prestebøen - Førde BUP
Besøksadresse
Prestebøen 8(Google maps)
Prestebøen 8, 6800 Førde
Telefon
57839207

Praktisk informasjon

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.