Førde BUP

Vi yter polikliniske tenester innan psykisk helsevern til barn og unge under 18 år i Sunnfjord og Ytre Sogn.

Les meir om Førde BUP

Førde BUP

Vi gir tilbod til born, ungdom og familiane deira i kommunane Askvoll, Balestrand, Bremanger, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Jølster, Naustdal og Solund.

Tilbodet består av ulike typar tverrfagleg utgreiing- og poliklinisk behandling, ofte i tett samarbeid med familie og med kommunale hjelpeinstansar, skule og barnehage med meir.

Dei vanlegaste tilstandane som vi behandlar er: Angst, depresjon, uro og konsentrasjonsvanskar, reaksjonar knytt til akutt krise/traume, eteforstyrringar og anna.

 

Forandringsfabrikken - Mitt Liv

Skjema for tilvising til psykisk helsevern for barn og unge

 

 

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Prestebøen 8, 6809 Førde.
Telefon
57 83 92 07
Måndag til fredag 08.00 - 15.00.
E-post
Postadresse
Helse Førde, Førde BUP, postboks 1000, 6807 Førde.
Prestebøen - Førde BUP
Besøksadresse
Prestebøen 8(Kart)
Prestebøen 8, 6800 Førde
Telefon
57 83 92 07

Praktisk informasjon

Foto og film

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

ADHD hos barn og ungehttps://helse-forde.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.