Psykisk helsevern for barn og unge

Vi gjev poliklinisk spesialisttilbod til barn og ungdom under 18 år og deira familiar. Vi har avdelingar i Førde, Nordfjordeid og Sogndal. I tillegg har vi ein eigen ungdomspost som ligg i Førde (UPH).

Kontaktinformasjon

Telefon
Førde 57 83 92 07 - Nordfjord 57 86 43 50 - Sogndal 57 62 75 00
E-post
Postadresse
Helse Førde, BUP, postboks 1000, 6807 Førde.

ADHD hos barn og ungehttps://helse-forde.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge

Førde BUPhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/forde-bupFørde BUP
Nordfjord BUPhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/nordfjord-bupNordfjord BUP
Sogndal BUPhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/sogndal-bupSogndal BUP
Ungdomspost Psykisk helsevernhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/ungdomsavdeling-psykisk-helsevern-uphUngdomspost Psykisk helsevern

Fann du det du leita etter?