Psykisk helsevern for barn og unge

Vi gjev poliklinisk spesialisttilbod til barn og ungdom under 18 år og deira familiar. Vi har avdelingar i Førde, Nordfjordeid og Sogndal. I tillegg har vi ein eigen ungdomspost som ligg i Førde (UPH).

Kontakt

Telefon
Førde 57839207 - Nordfjord 57864350 - Sogndal 57627500
E-post
Postadresse
Helse Førde, BUP, postboks 1000, 6807 Førde.

ADHD hos barn og ungehttps://helse-forde.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge[{"Title":"Førde","Department":"Førde BUP|c0224d1f-9c59-4b84-912f-a772ba58a4b3","Locations":"Prestebøen - Førde BUP|5b38ef47-2ce5-4974-9f63-ec29086400e4","TitleExtension":", Førde BUP","LocationQueryString":"?sted=forde","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Sogndal","Department":"Sogndal BUP|c7ee4764-d9be-479b-afd0-651ad15559f4","Locations":"Sogndal - Rutlin|a6295494-fa8a-4585-b5e5-69fef2730219","TitleExtension":", Sogndal BUP","LocationQueryString":"?sted=sogndal","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"Nordfjordeid","Department":"Nordfjord BUP|3696848e-a406-4e1c-bbf6-523334164338","Locations":"Nordfjord psykiatrisenter|ea566a35-99b2-465c-9837-2e1f84b1969c","TitleExtension":", Nordfjord BUP","LocationQueryString":"?sted=nordfjordeid","FNSPOrganizationNumber":null}]

Førde BUPhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/forde-bupFørde BUP
Nordfjord BUPhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/nordfjord-bupNordfjord BUP
Sogndal BUPhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/sogndal-bupSogndal BUP
Ungdomspost Psykisk helsevernhttps://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge/ungdomsavdeling-psykisk-helsevern-uphUngdomspost Psykisk helsevern

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.