HELSENORGE

Psykiatrisk klinikk - Tryggleik

Lokal tryggleik er ein lukka tryggleikspost for heile Helse Førde sitt opptaksområde. Vi tek imot pasientar under både frivillig og tvungen psykisk helsevern, inkludert pasientar som har dom på overføring til tvungen psykisk helsevern. Personalet er tverrfagleg samansett.

Fann du det du leita etter?